Nieuws

Integriteit van bestuur en ambtenaren [deel 1]

door de Fractie op 7 april 2017

Collega raadslid Porskamp stelt in zijn inleidend stuk: ´Wij maken ons ernstig zorgen over de integriteit van onze gemeente.` Vervolgens wordt gesteld: ´Hier wordt de schijn van willekeurig handelen gewekt.’ Hoewel zijn raadsvragen op persoonlijke titel zijn gesteld, wordt hier met het woord “wij” kennelijk de VVD-fractie bedoeld. Wij horen graag van de VVD of

lees verder »

Vragen van raadslid K. Porskamp inzake onkostendeclaraties oud-burgemeester Heijman [integriteit van bestuur en ambtenaren, deel 2]

door de Fractie op 7 april 2017

Collega raadslid Kees Porskamp heeft in de afgelopen periode meerdere keren schriftelijke vragen gesteld over onkostendeclaraties van oud burgemeester Henk Heijman. Dit deed hij in vervolg op verzoeken, die erop gericht waren om openheid te krijgen over het declaratieverleden van de oud burgemeester en het zogeheten Kafi-rapport dat het college naar aanleiding van die verzoeken

lees verder »

Integriteit en Plan van Aanpak [integriteit van bestuur en ambtenaren, deel 3]

door de Fractie op 7 april 2017

In het Plan van Aanpak stelt Porskamp dat de integriteit de verantwoordelijkheid raakt van de gehele raad en stelt hij een themasessie voor. Dit achten wij een goede zaak om toekomstgericht het gesprek aan te gaan. Dit in vervolg op een vijftal eerdere raadsbijeenkomsten over integriteit in de afgelopen jaren. Het gesprek aangaan, dat is

lees verder »

Kinderen in armoede hebben recht op extra middelen

door Derk Venema op 23 maart 2017

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. In de decembercirculaire

lees verder »

Willen we het mooie, ongerepte stuk buitengebied opofferen aan achterhaalde ideeën over schaalvergroting?

door de Fractie op 8 maart 2017
Foto PvdA Oost Gelre

De PvdA is zeer verbaasd dat het college kennelijk nog in 2016 heeft besloten om haar in 2011 genomen principebesluiten om medewerking te willen verlenen aan grootschalige landbouw in het buitengebied te bevestigen. Waarom heeft het college dat gedaan? Men wist toen toch al dat er politiek door de raad en de provincie geheel anders

lees verder »

Motie Anoniem Solliciteren

door de Fractie op 12 februari 2017

Afgelopen dinsdag bracht de PvdA een motie in stelling over anoniem solliciteren. Een proef in de gemeente Den Haag heeft laten zien dat er drie keer zoveel sollicitanten met een migrantenachtergrond werden uitgenodigd wanneer persoonsgegevens anoniem werden gemaakt. Oost Gelre wil een ‘inclusieve samenleving’ zijn, waarin iedereen gelijke kansen heeft. De PvdA is van mening

lees verder »

Actieplan integratie nieuwkomers

door de Fractie op 29 januari 2017

[bij de Commissievergadering van 24 januari 2017] Een actieplan voor de integratie van nieuwkomers: het is een must om nieuwkomers actief op weg te helpen zodra zij in onze gemeente gehuisvest zijn. We zien in de actualiteit van vandaag weer dat integratie niet vanzelf gaat. De beleidswijziging, in gang gezet door het kabinet Rutte 1,

lees verder »

De Stelling van Lokaal Bestuur

door de Redactie op 15 januari 2017

Elke maand legt Lokaal Bestuur lokale politici een stelling voor. Deze keer wilde Lokaal Bestuur graag de mening van Richard Klein Tank horen. Hem werd gevraagd te reageren op het volgende: “De campagne komt er weer aan. Een onvermijdelijke vraag aan de lijsttrekkers daarbij is: ‘Met wie gaat u na de verkiezingen samenwerken?’ Het standaardantwoord

lees verder »

Motie medicinale teelt van cannabis aangenomen

door de Redactie op 29 december 2016

Eind december bracht onze fractie een motie in met betrekking tot de teelt van cannabis voor medicinaal gebruik. Inwoners van de gemeente Oost Gelre hebben aan de lokale politiek het verzoek gedaan om te bevorderen dat hen de mogelijkheid wordt geboden zelf cannabisplanten te houden en te oogsten. Het gaat hierbij om inwoners die om

lees verder »

25 december 2016

PvdA Oost Gelre wenst je hele fijne kerstdagen en een nieuw jaar in verbondenheid met elkaar.

lees verder »