Nieuws

Kinderen in armoede hebben recht op extra middelen

door Derk Venema op 23 maart 2017

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. In de decembercirculaire

lees verder »

Willen we het mooie, ongerepte stuk buitengebied opofferen aan achterhaalde ideeën over schaalvergroting?

door de Fractie op 8 maart 2017
Foto PvdA Oost Gelre

De PvdA is zeer verbaasd dat het college kennelijk nog in 2016 heeft besloten om haar in 2011 genomen principebesluiten om medewerking te willen verlenen aan grootschalige landbouw in het buitengebied te bevestigen. Waarom heeft het college dat gedaan? Men wist toen toch al dat er politiek door de raad en de provincie geheel anders

lees verder »

Motie Anoniem Solliciteren

door de Fractie op 12 februari 2017

Afgelopen dinsdag bracht de PvdA een motie in stelling over anoniem solliciteren. Een proef in de gemeente Den Haag heeft laten zien dat er drie keer zoveel sollicitanten met een migrantenachtergrond werden uitgenodigd wanneer persoonsgegevens anoniem werden gemaakt. Oost Gelre wil een ‘inclusieve samenleving’ zijn, waarin iedereen gelijke kansen heeft. De PvdA is van mening

lees verder »

Actieplan integratie nieuwkomers

door de Fractie op 29 januari 2017

[bij de Commissievergadering van 24 januari 2017] Een actieplan voor de integratie van nieuwkomers: het is een must om nieuwkomers actief op weg te helpen zodra zij in onze gemeente gehuisvest zijn. We zien in de actualiteit van vandaag weer dat integratie niet vanzelf gaat. De beleidswijziging, in gang gezet door het kabinet Rutte 1,

lees verder »

De Stelling van Lokaal Bestuur

door de Redactie op 15 januari 2017

Elke maand legt Lokaal Bestuur lokale politici een stelling voor. Deze keer wilde Lokaal Bestuur graag de mening van Richard Klein Tank horen. Hem werd gevraagd te reageren op het volgende: “De campagne komt er weer aan. Een onvermijdelijke vraag aan de lijsttrekkers daarbij is: ‘Met wie gaat u na de verkiezingen samenwerken?’ Het standaardantwoord

lees verder »

Motie medicinale teelt van cannabis aangenomen

door de Redactie op 29 december 2016

Eind december bracht onze fractie een motie in met betrekking tot de teelt van cannabis voor medicinaal gebruik. Inwoners van de gemeente Oost Gelre hebben aan de lokale politiek het verzoek gedaan om te bevorderen dat hen de mogelijkheid wordt geboden zelf cannabisplanten te houden en te oogsten. Het gaat hierbij om inwoners die om

lees verder »

25 december 2016

PvdA Oost Gelre wenst je hele fijne kerstdagen en een nieuw jaar in verbondenheid met elkaar.

lees verder »

“…Oost Gelre kan zoveel beter…”

door de Fractie op 4 november 2016
Foto Gemeente Oost Gelre

Tijdens de afgelopen raadsvergadering was er forse kritiek vanuit de coalitie op het college. Kritiek op de daadkracht in het sociale domein; kritiek op de voortgang in de energietransitie en de duurzaamheidsagenda, en bijna raadsbreed op het dossier Beleidsplan Wegen, waarin de bestuurlijke fatsoensnormen met voeten werden getreden.

lees verder »

[AB] Voorbeeld 1: Voedselbank en armoede – “Omarmen”

door de Fractie op 4 november 2016

De PvdA-fractie heeft twee weken geleden een werkbezoek gebracht aan de voedselbank Oost Achterhoek. Indrukwekkend om te zien hoe professioneel een organisatie die geheel op vrijwilligers draait een belangrijke ondersteuning biedt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving:

lees verder »

[AB] Voorbeeld 2: De kansen van duurzaamheid

door de Fractie op 4 november 2016

Al meerdere jaren achtereen trekt de PvdA-fractie aan de bel, dat de gemeentelijke aanpak van duurzaamheid tekort schiet. Waar andere vooruitlopende gemeenten een gedegen, integrale visie op de verduurzaming van de samenleving in al haar facetten hebben gemaakt, en voor de transitie naar duurzaamheid ook de regie nemen, blijft Oost Gelre achter.

lees verder »