Nieuws

Tussen hoop en angst

door de Fractie op 7 november 2015
Foto Loreto

“Ik sprak een vluchteling en hij vertelde me zijn verhaal. Als je mij vijf jaar geleden verteld had dat ik alles achter me zou moeten laten om mijn gezin te redden, had ik je nooit geloofd. Maar het zijn mensen zoals jij en ik. Het zou ook ons kunnen overkomen,

lees verder »

AB: Toekomst van de landbouw, schaalvergroting

door de Redactie op 7 november 2015

De ontwikkelingen die de landbouw doormaakt is er nog steeds één van schaalvergroting. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd, deels om aan nieuwe milieu- en dierenwelzijnseisen te voldoen, deels om de productie te kunnen vergroten na de afschaffing van het melkquotum. Dit alles heeft sociale en ruimtelijke effecten.

lees verder »

AB: Armoedebeleid blijft broodnodig

door de Fractie op 7 november 2015

De economische opleving ten spijt. Na jaren van crisis zijn en blijven er naar verwachting voorlopig veel mensen die iedere maand weer de eindjes aan elkaar moeten knopen. Een passend minimabeleid blijft daarom de komende jaren noodzaak. Maar wat doen wij nu concreet met de nieuwe structurele middelen…

lees verder »

AB: Participatiewet in de praktijk

door de Fractie op 7 november 2015

In een interview bij Nieuwsuur vorige week zagen we dat staatssecretaris Klijnsma de doelen van de Participatiewet blijft verdedigen om Wajongers en anderen met een beperking aan een baan te helpen. De woordvoerder van een belangenorganisatie van mensen met een beperking betoogde dat de werkgevers welwillend zijn en de werkzoekenden wachten op een match.

lees verder »

AB: Hoe verder na Hameland?

door de Fractie op 7 november 2015

Voor de zomervakantie is er besluitvorming geforceerd over wat heet “de liquidatie van Hameland”. Alleen het woord al wekt afschuw. Wie verzint zoiets? Van een samengaan met de SDOA op basis van gelijkwaardigheid is het niet gekomen.

lees verder »

AB: Transformatie in het sociaal domein

door de Fractie op 7 november 2015

De afgelopen 10 maanden hebben we als gemeente de eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor arbeidsparticipatie, jeugdzorg en nieuwe elementen in de jeugdzorg, zoals dagbesteding en begeleiding. Complexe materie in allerlei opzichten.

lees verder »

7 oktober: ‘Decent Work Day’

2 oktober 2015

Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan. De PvdA strijdt internationaal, nationaal en lokaal voor een betere positie voor werknemers. Gelijk loon voor gelijk werk, een fatsoenlijke baan die zorgt voor basiszekerheid, werk van waarde.

lees verder »

Rood Kafé met Loes Ypma krijgt vervolg

door de Redactie op 6 juli 2015
Foto PvdA

Het Rode Kafé van vrijdag 26 juni 2015 krijgt een vervolg. Na een geanimeerde avond vol discussie over hoe besturen omgaan met het al dan niet sluiten van scholen liepen de meningen nogal eens uiteen. De conclusie is dat veel besturen een te grote afstand tot de scholen, personeel en ouders/leerlingen hebben. Vanuit de participatiegedachte

lees verder »

Nieuw afdelingsbestuur

door de Redactie op 11 mei 2015
Foto PvdA Oost Gelre

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorige week donderdag is het nieuwe afdelingsbestuur geïnstalleerd. De komende periode zal Annelies Donderwinkel (op de foto in het midden) de voorzittershamer hanteren, beheert Esther Hofman de financiën en is het secretariaat in handen van Jos te Molder. Binnenkort stellen zij zich op deze website aan je voor. De nieuwe

lees verder »

1 Mei: Dag van de Arbeid

door de Redactie op 1 mei 2015

1 mei is voor ons een speciale dag. Om dat te benadrukken hebben we deze film gemaakt over vroeger, nu en de toekomst:

lees verder »