Nieuws

Motie vergoeding eigen risico zorgverzekering aangenomen

door de Fractie op 16 juli 2017

In de Raadsvergadering van 27 juni 2017 diende de PvdA een motie in over een vergoeding voor de kosten van eigen bijdrage aan de zorgverzekeraar voor inwoners met een laag inkomen. De formele tekst van de motie is hier te lezen. In minder formele taal luidde de motie: De gemeenteraad van Berkelland heeft in 2016 besloten

lees verder »

Ontmoetingstuin Hooiland

door de Fractie op 14 juni 2017

Wij vinden dit een prima initiatief. Het plan wordt gedragen door de inwoners van de wijk Hooiland (25 nationaliteiten maar liefst), maar ook door verschillende organisaties, scholen, verenigingen enz. Dat de functie van een wijkgebouw als de Schoppe met de buitenvoorziening in de vorm van een nieuwe ontmoetingstuin een belangrijke rol kan spelen als algemene

lees verder »

Stadsbrouwerij in Groenlo met respect voor kwetsbare, groene en waardevolle locatie

door de Fractie op 14 juni 2017
Foto Gemeente Oost Gelre

Met het oog op waardevolle en kwetsbare locatie moet het plan van de stadsbrouwerij met grote zorg wordt vormgegeven. Dit met respect voor de groene grachtzone, de aanwezige parkachtige omgeving en de historische villa. Dat er geen zienswijzen zijn ingediend is een signaal dat de plannen op een zorgvuldige, ingetogen wijze zijn uitgewerkt. De nieuwe

lees verder »

De PvdA wil het volledige eigen risico onder de zorgverzekering brengen

door de Fractie op 14 juni 2017

De PvdA wil de huidige collectieve zorgverzekering van Menzis als vorm van minimabeleid uitbreiden met volledige dekking van het eigen risico van € 385. Dit naar aanleiding van de bestuursrapportage waarin is vermeld dat de gemeente Berkelland daartoe al is overgegaan. In de raad hebben wij inmiddels vragen over dit onderwerp gesteld.

lees verder »

Marktwerking in de zorg voorkomen

door de Fractie op 14 juni 2017

De afgelopen jaren hebben we het in onze eigen gemeente kunnen zien. Hoe de marktwerking tot onwenselijke situaties kan leiden waarin personeel van thuiszorgorganisaties niet meer een fatsoenlijk salaris kon ontvangen of noodgedwongen via flexibele contracten laagbetaald bleef. Dat we beleidsmatig uitspreken dat we een reële prijs willen betalen is daarom positief. Hoe dit in

lees verder »

Herziening waterberging Lichtenvoorde Oost

door de Fractie op 14 juni 2017

Samenwerking tussen het Waterschap en de gemeente leidt tot een structurele oplossing van een hardnekkig waterbeheersingsprobleem in Lichtenvoorde Oost. Maar het landschap, de recreatie en de natuurwaarden aan deze kant van Lichtenvoorde wordt ook versterkt. Van een bedreiging (wateroverlast) worden hier meerdere mooie landschappelijke aanpassingen voor waterretentie gerealiseerd waarvoor onze waardering richting de opstellers van

lees verder »

Uitnodiging Ledenvergadering

11 juni 2017

Op donderdag 22 juni vindt om 20.00 uur de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de afdeling Oost Gelre van de PvdA. De locatie is: Den Diek, Dijkstraat 30 te Lichtenvoorde. Omdat er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn staat het tweede deel van de avond in het teken van het voorbereiden van deze verkiezingen. De Agenda voor deze

lees verder »

Groter wonen en sloop in het buitengebied

door de Fractie op 2 juni 2017

Naar de opvatting van de PvdA fractie is door sommige andere fracties wat makkelijk heengestapt over het belangrijke uitgangspunt dat aan de beleidsregel ten grondslag ligt en dat onze steun heeft. Namelijk dat als je een woning in het buitengebied fors groter wilt bouwen je ter compensatie van die extra verstening die je creëert een

lees verder »

Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020

door de Fractie op 2 juni 2017

Als fractie van de Partij van de Arbeid valt het ons als eerste op dat er in het Raadsvoorstel zo nadrukkelijk wordt beschreven dat we aan de eis voldoen van het Rijk. Dit lijkt ons zo onbelangrijk wanneer het om onze gezondheid gaat dat het wel in een voetnoot gekund had. Het doet volgens ons

lees verder »

Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017-2020

door Peter Baks op 2 juni 2017

Dit plan is met name gericht op alcoholgebruik door jongeren, dat is goed, maar niet voldoende wanneer je de oudere gebruikers daarbij een beetje over het hoofd ziet. Was het maar zo dat waar goed voorbeeld goed volgen doet, slecht voorbeeld slecht volgen doet. Dat er nog steeds 2de klassen VMBO met alcohol in aanraking

lees verder »