Nieuws

“…Oost Gelre kan zoveel beter…”

door de Fractie op 4 november 2016
Foto Gemeente Oost Gelre

Tijdens de afgelopen raadsvergadering was er forse kritiek vanuit de coalitie op het college. Kritiek op de daadkracht in het sociale domein; kritiek op de voortgang in de energietransitie en de duurzaamheidsagenda, en bijna raadsbreed op het dossier Beleidsplan Wegen, waarin de bestuurlijke fatsoensnormen met voeten werden getreden.

lees verder »

[AB] Voorbeeld 1: Voedselbank en armoede – “Omarmen”

door de Fractie op 4 november 2016

De PvdA-fractie heeft twee weken geleden een werkbezoek gebracht aan de voedselbank Oost Achterhoek. Indrukwekkend om te zien hoe professioneel een organisatie die geheel op vrijwilligers draait een belangrijke ondersteuning biedt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving:

lees verder »

[AB] Voorbeeld 2: De kansen van duurzaamheid

door de Fractie op 4 november 2016

Al meerdere jaren achtereen trekt de PvdA-fractie aan de bel, dat de gemeentelijke aanpak van duurzaamheid tekort schiet. Waar andere vooruitlopende gemeenten een gedegen, integrale visie op de verduurzaming van de samenleving in al haar facetten hebben gemaakt, en voor de transitie naar duurzaamheid ook de regie nemen, blijft Oost Gelre achter.

lees verder »

[AB] Voorbeeld 3: De toekomst van de landbouw

door de Fractie op 4 november 2016

Een maatschappelijke discussie over de toekomst van de landbouw; dat is waar de raad na een initiatiefvoorstel van OOG en PvdA begin toe hebben besloten. Maar sinds dat raadsbesluit is het stil aan de zijde van het college. Uitbreidingen van stallen en dierenaantallen zijn de afgelopen periode aan de orde van de dag.

lees verder »

[AB] Voorbeeld 4: Beschut werken na Hameland

door de Fractie op 4 november 2016

Vorig jaar heeft de besluitvorming over de opheffing van Hameland plaatsgevonden. Wij plaatsten daar destijds vraagtekens bij, omdat hiermee in zeker opzicht het kind met het badwater wordt weggegooid. Met name voor het beschut werken waren wij van mening dat

lees verder »

[AB] Voorbeeld 5: Alternatief dekkingsplan programmabegroting

door de Fractie op 4 november 2016

Het college lijkt met grove pennenstreken het dekkingsplan van de meerjarenbegroting sluitend te hebben gemaakt. Ze maakt daarbij zonder al te veel inhoudelijke analyse keuzes. Maar dat zijn keuzes die niet de keuzes van de PvdA-fractie zijn. € 1 miljoen bezuinigen op het sociaal domein in 2017 en in de jaren daarna € 2,5 ton.

lees verder »

Ombudsteam Oost Gelre

door het Ombudsteam op 25 oktober 2016

Vragen? Zorgen? Loopt u vast? Het Ombudsteam PvdA Oost Gelre zoekt uit waar en waarom het probleem zich precies voordoet en geeft advies over de manier waarop een zaak kan worden opgelost. Soms is het alleen nodig om mensen wat wegwijs te maken in de bureaucratie. Dan volstaat een telefoontje, even wat nazoeken of naar

lees verder »

Afkeuring over de gang van zaken rond beleidsplan “Kijk op wegen”

door de Fractie op 21 oktober 2016

De PvdA heeft in de commissie duidelijk gemaakt dat wij de gang van zaken in dit dossier absoluut afkeuren. Een overgrote raadsmeerderheid heeft in juni jongstleden het voorstel van het college over het beleidsplan “Kijk op wegen” afgestemd. Niet omdat er, zoals de wethouder ons wil laten geloven, nog slechts wat onduidelijkheden waren bij fracties,

lees verder »

Geheime overeenkomst woningbouw

door de Fractie op 18 oktober 2016

Bij de behandeling van de Woonvisie in de vorige raadsvergadering werd door één van de insprekers melding gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst uit 2013 die de gemeente heeft gesloten met Oldenhuis betreffende woningbouw in Groenlo. Op verzoek van de PvdA-fractie heeft de raad deze overeenkomst ter kennisname ontvangen.

lees verder »

Stadsbrouwerij

door de Fractie op 30 september 2016

Wat zou het mooi zijn als Grolle weer een eigen brouwerij krijgt. Een stad met zoveel brouwhistorie krijgt opnieuw een kleine brouwerij. Eentje waar er eeuwen geleden verschillende van waren in Grol. Een stadsbrouwerij nota bene. We gaan er maar even van uit dat dit geen beschermde titel is.

lees verder »