Nieuws

Politiek Oost Gelre speelt verstoppertje

door Richard Klein Tank op 18 april 2016

Afgelopen dinsdag telde de agenda van de raadscommissie maar één bespreekpunt, namelijk de zogeheten “Ruimtelijke atlas”. De atlas laat zien waar we als gemeente Oost Gelre vandaan komen, waar we nu staan en wat ons toekomstperspectief is. Een atlas die met grote inbreng van onze inwoners tot stand is gekomen. Over de ruimtelijke atlas is

lees verder »

Voortzetting duurzaamheidslening

door de Fractie op 31 maart 2016

De grote kritiek die er landelijk bestaat tegen het Nederlandse duurzaamheidsbeleid is, dat er te weinig langetermijn maatregelen worden getroffen. Het is vaak even een subsidieregelingetje voor een jaar en daarna is het weer voorbij omdat de pot met geld leeg is, of worden de voorwaarden weer anders.

lees verder »

“Agrarische Ondernemers”

door de Fractie op 21 maart 2016

De CDA-fractie gaf onlangs in een ingezonden stuk in deze krant haar opinie over de raadsvergadering van 1 maart j.l. Tijdens die vergadering werden door onze PvdA-fractie en de fractie van OOG vragen gesteld naar aanleiding van een verzoek om uitbreiding van het agrarisch bouwvlak vanwege de bouw van een nieuwe melkveestal op de locatie

lees verder »

Jubileum PvdA

9 februari 2016

Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat de PvdA werd opgericht. Over de geschiedenis van de PvdA en een aantal bekende voormannen schreef Rein Annema een boekje. Dat boekje is te lezen via het tabblad Historie. Veel leesplezier gewenst.

Jaarverslag Ombudsteam

door het Ombudsteam op 5 februari 2016

Ruim een jaar geleden ging het Ombudsteam van start. Waar het team in dat jaar mee te maken kregen, is beschreven in hun eerste jaarverslag:

lees verder »

1 januari 2016

Bestuur, fractie en ombudsteam wensen je… (met dank aan PvdA Drimmelen)

Van idee naar congres

door de Redactie op 29 december 2015
Foto PvdA

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres! De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar

lees verder »

Duurzame landbouw in Oost Gelre – vragen aan het college

door Richard Klein Tank op 29 december 2015

Een grootschalige kalvermesterij naast een ekoboerderij? De fractie heeft er zo haar bedenkingen bij. En stelt vragen aan het college over dit onderwerp…

lees verder »

Tussen hoop en angst

door de Fractie op 7 november 2015
Foto Loreto

“Ik sprak een vluchteling en hij vertelde me zijn verhaal. Als je mij vijf jaar geleden verteld had dat ik alles achter me zou moeten laten om mijn gezin te redden, had ik je nooit geloofd. Maar het zijn mensen zoals jij en ik. Het zou ook ons kunnen overkomen,

lees verder »

AB: Toekomst van de landbouw, schaalvergroting

door de Redactie op 7 november 2015

De ontwikkelingen die de landbouw doormaakt is er nog steeds één van schaalvergroting. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd, deels om aan nieuwe milieu- en dierenwelzijnseisen te voldoen, deels om de productie te kunnen vergroten na de afschaffing van het melkquotum. Dit alles heeft sociale en ruimtelijke effecten.

lees verder »