Nieuws

Jaarverslag Ombudsteam

door het Ombudsteam op 5 februari 2016

Ruim een jaar geleden ging het Ombudsteam van start. Waar het team in dat jaar mee te maken kregen, is beschreven in hun eerste jaarverslag:

lees verder »

1 januari 2016

Bestuur, fractie en ombudsteam wensen je… (met dank aan PvdA Drimmelen)

Van idee naar congres

door de Redactie op 29 december 2015
Foto PvdA

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via https://platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres! De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar

lees verder »

Duurzame landbouw in Oost Gelre – vragen aan het college

door Richard Klein Tank op 29 december 2015

Een grootschalige kalvermesterij naast een ekoboerderij? De fractie heeft er zo haar bedenkingen bij. En stelt vragen aan het college over dit onderwerp…

lees verder »

Tussen hoop en angst

door de Fractie op 7 november 2015
Foto Loreto

“Ik sprak een vluchteling en hij vertelde me zijn verhaal. Als je mij vijf jaar geleden verteld had dat ik alles achter me zou moeten laten om mijn gezin te redden, had ik je nooit geloofd. Maar het zijn mensen zoals jij en ik. Het zou ook ons kunnen overkomen,

lees verder »

AB: Toekomst van de landbouw, schaalvergroting

door de Redactie op 7 november 2015

De ontwikkelingen die de landbouw doormaakt is er nog steeds één van schaalvergroting. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd, deels om aan nieuwe milieu- en dierenwelzijnseisen te voldoen, deels om de productie te kunnen vergroten na de afschaffing van het melkquotum. Dit alles heeft sociale en ruimtelijke effecten.

lees verder »

AB: Armoedebeleid blijft broodnodig

door de Fractie op 7 november 2015

De economische opleving ten spijt. Na jaren van crisis zijn en blijven er naar verwachting voorlopig veel mensen die iedere maand weer de eindjes aan elkaar moeten knopen. Een passend minimabeleid blijft daarom de komende jaren noodzaak. Maar wat doen wij nu concreet met de nieuwe structurele middelen…

lees verder »

AB: Participatiewet in de praktijk

door de Fractie op 7 november 2015

In een interview bij Nieuwsuur vorige week zagen we dat staatssecretaris Klijnsma de doelen van de Participatiewet blijft verdedigen om Wajongers en anderen met een beperking aan een baan te helpen. De woordvoerder van een belangenorganisatie van mensen met een beperking betoogde dat de werkgevers welwillend zijn en de werkzoekenden wachten op een match.

lees verder »

AB: Hoe verder na Hameland?

door de Fractie op 7 november 2015

Voor de zomervakantie is er besluitvorming geforceerd over wat heet “de liquidatie van Hameland”. Alleen het woord al wekt afschuw. Wie verzint zoiets? Van een samengaan met de SDOA op basis van gelijkwaardigheid is het niet gekomen.

lees verder »

AB: Transformatie in het sociaal domein

door de Fractie op 7 november 2015

De afgelopen 10 maanden hebben we als gemeente de eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor arbeidsparticipatie, jeugdzorg en nieuwe elementen in de jeugdzorg, zoals dagbesteding en begeleiding. Complexe materie in allerlei opzichten.

lees verder »