Vrijheidslied

De tekst van het Vrijheidslied:

Op mannen, broeders saam vereenigd
Op burgers sluit u bij ons aan
Uw smart, uw lijden wordt gelenigd
Ras moogt ’t uur der vrijheid slaan
Ras moogt ’t uur der vrijheid slaan
O worde eens die zware keten
Sinds eeuwen door elk volk getorst
die loodzwaar drukt
loodzwaar drukt op ieders borst
door het vrijheidsvuur vaneen gereten.

Op voor de vrijheid
Weg met de slavernij!
Waakt op waakt op
waakt op voor ’t heilig
recht der mensen kampen wij
Waakt op waakt op
waakt op voor ’t heilig
recht der mensen kampen wij.

Wij strijden voor het Recht van allen
Weg alles wat door tegenstreeft
Den poten, weg
met den vazallen
voor elk een die op d’aarde leeft
voor elk een die op aarde leeft
is wet: geen rechten zonder plichten
Dus ook geen plichten zonder recht
op dan onterfden onterfden ten gevecht
laat ons het grootsche werk verrichten!

Op voor de vrijheid
Weg met de slavernij!
Waakt op waakt op
waakt op voor ’t heilig
recht der mensen kampen wij
Waakt op waakt op
waakt op voor ’t heilig
recht der mensen kampen wij.

 

En target=”_blank”>zo klinkt het Vrijheidslied.


 

Historie SDAP

Inleiding

De oprichting van de SDAP

De 12 oprichters van de SDAP

Bijzonderheden van de partij

Pieter Jelles Troelstra

Tekst en muziek Vrijheidslied