Door Rein Annema op 10 januari 2015

2015: Het jaar van de zorg

Beste lezers,

Bij een Nieuwjaarsbericht hoort vooruitkijken naar wat het nieuwe jaar gaat brengen. Wat mij betreft staat het woord ZORG dit jaar centraal. Veel is er geschreven over nieuwe wetgeving, nieuwe regels en nieuwe uitvoering van de zorg in Nederland, dus ook in Oost Gelre.
Veel komt er op het bordje van de gemeente, inclusief budgetten en bezuinigingen. Velen voelen het als een bedreiging, sommigen zien het als een uitdaging. Zijn we in staat met zijn allen de nieuwe situatie aan te kunnen met hier en daar meer hulp door familie en buurt, is de vraag die ik mij stel.

Ik las in de Gelderlander dat er meer hulp wordt aangeboden dan er wordt gevraagd. Ook dat we lichte vormen van hulp wel als burenhulp – “naoberplicht” – zien zitten. Zoals het boodschappen doen voor iemand, iemand vervoeren als dat nodig is. Wat men niet ziet zitten is om als vrijwilliger de hulpbehoevende te wassen en te kleden. Welnu: dat soort hulp blijft door verpleegkundigen gedaan. Dat is vastgelegd in de wet. Zo bezien is in de wet verankerd wat mensen ook als te zwaar ervaren.

Zijn we er dan? Nee, het zal een hele opgave worden voor menigeen. Maar we laten de gevolgen van de nieuwe situatie niet gelaten over ons heen komen. Zo heeft ons Ombudsteam een signaalfunctie naar de plaatselijke en landelijke overheid als het niet goed gaat met de zorg. Daarnaast zullen onze leden, zowel van onze afdeling als andere afdelingen, samen met de Wiardi Beckmanstichting en het Centrum voor Lokaal Bestuur de vinger aan de pols houden. Er zal dit jaar onderzoek worden gedaan naar de uitvoering van de zorg. En er zullen zo nodig wijzigingsvoorstellen worden gedaan. Dat zijn we aan onze stand verplicht: niemand mag tussen wal en schip komen. Daaraan mag u onze partij houden, waar dan ook.

Ik wens u een plezierig en vooral een ZORGZAAM 2015 toe.
Rein Annema
Afdelingsvoorzitter/ombudsman

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema