Door Richard Klein Tank op 28 februari 2014

3 PvdA’ers over de Participatiewet

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer de Participatiewet aangenomen. Doel van die wet is onder meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij gewone bedrijven te helpen. Met de nieuwe wet worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand gebundeld. De operatie gaat gepaard met een overheveling van taken naar gemeenten; er is een forse bezuiniging mee gemoeid. 3 PvdA-ers aan het woord over deze nieuwe wet, die als een noodzakelijke hervorming wordt gezien, kansen biedt, maar mensen ook ongerust maakt over hun toekomst.

PvdA staatssecretaris Klijnsma zegt:
“Ik wil zo graag, dat alle mensen die een beperking hebben, gewoon mee kunnen doen op de manier zoals u en ik. Dus dat je gewoon bij een werkgever aan de slag kunt en aan het eind van de maand een loonstrook krijgt die onder de CAO valt, net als alle collega’s met wie je samenwerkt. En dat die collega’s het ook plezierig vinden dat jij er bent, en dat die collega’s jou ook helpen om het leven te leven, gewoon in de samenleving”.

PvdA Tweede Kamerlid Kerstens zegt:
“Met de Participatiewet krijgen gemeentes de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven om mee te doen. Waar mogelijk als collega tussen de collega’s, in de sociale werkplaats, elders in het bedrijfsleven of bij de overheid. Rekening houdend met ieders kwaliteiten. Of het nu gaat om mensen uit de sociale werkplaats, jonggehandicapten of bijstandsgerechtigden. De muurtjes tussen verschillende regelingen worden afgebroken. We kijken naar wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Voor de PvdA staat voorop dat we ons extra inspannen om deze mensen aan werk te helpen. Eén van de sterkste punten van deze plannen is dat werkgevers nu voor het eerst hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en tenminste 125.000 extra plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben toegezegd. In het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid.”

PvdA gemeenteraadslid Klein Tank zegt:
“De doelstelling van de nieuwe wet is goed, ook al zitten er voor de gemeente flinke risico’s aan. Mensen aan de slag laten gaan bij bedrijven in Oost Gelre, waarbij een loonkostensubsidie ervoor kan zorgen dat iemand met een arbeidshandicap een fatsoenlijk loon krijgt. We zien bij Hameland, dat er langzamerhand steeds meer medewerkers via detachering bij bedrijven aan de slag gaan. Bij ons bezoek aan Hameland zagen we bijvoorbeeld hoe een groep bij overbuurman Atag meewerkt aan de productie van CV-ketels. Maar dit zijn nog uitzonderingen. Nog lang niet alle bedrijven in Lichtenvoorde, Groenlo en de kleine kernen steken op dit gebied hun nek uit. In grote bedrijven en in het midden- en kleinbedrijf kan hier nog veel meer aan gedaan worden. De gemeente moet daarbij actiever worden om bedrijven te informeren en enthousiast te maken, maar ook zelf als werkgever het goede voorbeeld geven.”

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank