Door op 7 november 2015

AB: Armoedebeleid blijft broodnodig

De economische opleving ten spijt. Na jaren van crisis zijn en blijven er naar verwachting voorlopig veel mensen die iedere maand weer de eindjes aan elkaar moeten knopen. Een passend minimabeleid blijft daarom de komende jaren noodzaak. Maar wat doen wij nu concreet met de nieuwe structurele middelen… die het kabinet met ingang van dit jaar voor dit onderwerp beschikbaar heeft gesteld?

De 150 miljoen euro wel te verstaan. Komt het aandeel dat Oost Gelre hiervan ontvangt ook werkelijk bij de doelgroep terecht? Vorig jaar besloten we na een motie van de PvdA-fractie om de norm voor het mogen ontvangen van een langdurigheidstoeslag te versoepelen. Resultaat is, dat nu ook mensen die een inkomen tot 125% van het minimum hebben (was 110%) hier een beroep op kunnen doen.

De praktijk toont echter, dat het niet-gebruik van voorzieningen een probleem is en blijft. Zo biedt Oost Gelre met betrekking tot de tegemoetkoming in de zorgkosten de keuze tussen een ziektekosten-verzekering en een bedrag van 120 euro. Wij vernamen dat 400 van de aangeschreven 1800 mensen die hier recht op hebben dit niet hebben aangevraagd. Wat doet het college in deze situatie?