Door op 16 november 2013

AB: Armoedebestrijding

Vorige maand was staatssecretaris Jetta Klijnsma op bezoek in Antoniushove in Lichtenvoorde. Met haar spraken we over de grote veranderingen in de zorg en over de problemen van mensen. Ze vertelde over de landelijke campagne die ze ging voeren om armoede vroegtijdig te signaleren. De gedachte hierbij is dat door tijdig in te grijpen, voorkomen kan worden dat mensen diep in de schulden en in intensieve begeleidings- en schuldsaneringstrajecten terecht komen. Gemeenten kunnen hier samen met maatschappelijke hulpverlenende instellingen (denk aan het Schuldhulp-maatjesproject van de Vincentiusvereniging) en woningbouw-verenigingen een belangrijke rol spelen. De Woonplaats of Pro Wonen moet al aan de bel trekken wanneer een huurder twee maanden zijn huur niet heeft betaald. Na een half jaar is het al vaak te laat. En gemeenten blijven een belangrijke rol behouden in het minimabeleid, ook wanneer ze het instrument van de categoriale bijzondere bijstand niet langer mogen hanteren. Maatwerk leveren, mensen helpen die recht hebben op een toeslag, bijdrage of op kwijtschelding: het is nu meer dan ooit van belang, dat we het goede minimabeleid dat enkele jaren geleden door de raad is vastgesteld: “Iedereen doet mee”, op een goede en effectieve manier uitvoeren. In juni sprak de PvdA haar zorg uit over het feit dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek vorig jaar voor Oost Gelre maar liefst 300.000 euro minder had besteed aan minimabeleid dan tevoren geraamd. Wij dringen er bij het college op aan om het gemeentelijke armoedebeleid meer, actiever en pro-actiever uit te blijven voeren in nauwe samenwerking met onze partners.