Door op 6 november 2014

AB: Bezuinigingen

Teleurstellend is het dat het college er niet in slaagt om alvast een richtinggevend voorstel te doen voor de nieuwe bezuinigingen die de komende jaren gaan volgen. Bij de kadernota merkten wij dit al op. De PvdA wil een debat over het gemeentelijk reservebeleid en het weerstandsvermogen. Gezien alle grote risico’s die op ons afkomen vinden wij een weerstandscapaciteit van 1,2 miljoen euro wel erg minimaal. Als alleen al wordt gekeken naar het oplopend tekort op de uitkeringenbudget van een miljoen in 2018 en het budget voor re-integratie en Wsw met 2 miljoen daalt in diezelfde periode, liggen bezuinigingen voor de hand. Daarbij ligt de bal in eerste instantie bij het college.