Door op 16 november 2013

AB: Crisis blijft mensen raken

Een jaarlijks terugkerend thema in de algemene beschouwingen in deze raadsperiode is, helaas, de economische crisis. Hoewel de directeur van De Nederlandse Bank, Klaas Knot, ons wil laten geloven dat in het afgelopen kwartaal de recessie is omgeslagen in een minimale economische groei van een tiende procent, is dat slechts een papieren werkelijkheid. Veel mensen in Nederland en ook in Oost Gelre ondervinden nog steeds de pijnlijke gevolgen van de recessie. Vaak zijn het gevolgen achter de voordeur, die niet meteen voor eenieder zichtbaar zijn. Maar krantenkoppen kondigden recent aan dat zelfs grote, sterke bedrijven in onze gemeente, die decennia lang geworteld zijn in onze gemeenschap, en voor veel werkgelegenheid zorgen, niet ontkomen aan de golf van ontslagen. Dat is zeer verontrustend. Kijk naar bedrijven als Koninklijke Hulshof in Lichtenvoorde of de Rouwmaat-Groep in Groenlo: na een aantal jaren recessie hebben zij nu ook een deel van het personeel naar huis gestuurd. Daardoor wordt de toekomst van het bedrijf veiliggesteld. Het zal je maar treffen: je baan verliezen in een tijd waarin banen niet voor het oprapen liggen. Mensen die dit de afgelopen jaren overkwam weten hoe moeilijk het kan zijn om de draad weer op te pakken, de zoveelste sollicitatiebrief de deur uit te doen. Thuis zitten en het gevoel krijgen dat je niet meer participeert in de samenleving. Misschien wel een gevoel van schaamte, dat kinderen niet meer het noodzakelijke geboden kan worden. Dat schuldenproblematiek je leven gaat beheersen en dat je vaste klant wordt van de voedselbank in Lichtenvoorde. Verontrustend is de toename van het aantal mensen die van de voedselbank gebruik maakten in het afgelopen jaar. Het aantal cliënten is binnen een jaar gegroeid van 200 naar 268 gezinnen. Wij hebben grote waardering voor deze organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt.