Door op 7 november 2015

AB: Hoe verder na Hameland?

Voor de zomervakantie is er besluitvorming geforceerd over wat heet “de liquidatie van Hameland”. Alleen het woord al wekt afschuw. Wie verzint zoiets? Van een samengaan met de SDOA op basis van gelijkwaardigheid is het niet gekomen. De re-integratiepoot mag zich invoegen in SDOA en het beschut werken heeft volgens het college niet langer een toekomst in de samenwerking met de overige samenwerkingspartners, Aalten, Winterswijk en Berkelland. Wethouder Hoijtink kondigde een nieuwe aanpak aan, waarin mogelijk toch een doorstart op de locatie in Lichtenvoorde mogelijk zou zijn, maar dan alleen voor Oost Gelre. Volgens de PvdA een gemiste kans: niet alleen de re-integratietaken, maar ook het beschut werken blijft in onze ogen gebaat bij gemeentelijke samenwerking.

Sindsdien is het oorverdovend stil. In de media vernamen we dat de interim-directeur, het bijltje erbij neer heeft gegooid. Een duidelijke uitleg richting de raad over deze merkwaardige ontwikkeling is er nooit gekomen. Ondertussen is geheel onduidelijk hoe het met de vorderingen staat van de ambtelijke werkgroepen die de ontmanteling voorbereiden. Het lijkt erop dat de PvdA fractie nu al gelijk krijgt, dat een zorgvuldiger traject tot integratie van Hameland met de SDOA meer tijd en meer gelijkwaardigheid verlangden. De PvdA-fractie is mede ondertekenaar van een brief aan het DB van Hameland om openheid van zaken te geven. Want er schijnt inmiddels een businessplan 2016 te zijn gemaakt voor de SDOA. Maar wat dit plan inhoudt is ons echter nog niet bekend gemaakt.

Wel hebben we kennis kunnen nemen van een alternatief plan dat is gepresenteerd door de OR van Hameland. Een alternatief dat uitgaat van het opsplitsen van Hameland in twee nieuwe organisaties, namelijk “Werk 3.0” en “Werken Binnen”, een stap die volgens de OR op draagvlak bij ondernemers kan rekenen. Werk 3.0 vormt een intermediaire rol tussen ondernemers, gemeente en werkzoekenden. “Werken Binnen” voorziet in de oprichting van een recyclingcentrum voor beschut werken, met een leergang duurzaamheid, en de mogelijkheid voor leerwerktrajecten. Wat vindt het college van dit alternatief?