Door op 6 november 2014

AB: Mestvergisting op de Laarberg

“De kleine, kale journalist verkneukelde zich toen hij enthousiast typend op zijn laptop een humoristisch stukje over de Grolse wind uit zijn vingers kreeg. Die legendarische Grolse wind zou voortaan verzengeld raken van een weeïge mestlucht afkomstig uit de immens grote mestfabriek op de Laarberg, waar Groenlo voortaan mee in één adem genoemd zou worden.” Humor, ware het niet dat er een serieus doembeeld is ontstaan dat veel vragen heeft opgeroepen, die aanleiding geven om hernieuwd politiek debat.

De gemeente heeft zich ten doel gesteld de nieuwe fase van de Laarberg in het teken van de bio-based economy te stellen. Prima. Het bestemmingsplan dat door de raad is vastgesteld in 2013 biedt mogelijkheid aan de vestiging van onder meer een mestvergistingsfabriek. Op zichzelf ook prima met het oog op de duurzame verwerking van mest afkomstig van landbouwbedrijven uit de regio.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan heeft de PvdA vraagtekens geplaatst bij het relatief beperkte energetische rendement. Maar wat de schaal van het bedrijf betreft: wij dachten dat het een vergister zou worden voor de regio; de Achterhoek wellicht. Uit oplettend speurwerk van onze collega raadslid Gerard Klein Gunnewiek blijkt echter dat het qua schaal eerder om een vergister voor noord-oost Nederland lijkt te gaan, gezien de enorme verwerkingscapaciteit en daarvoor noodzakelijke aanvoer van mest. Wij vragen ons werkelijk af of het college weet heeft gehad van deze enorme impact.