Door op 7 november 2015

AB: Participatiewet in de praktijk

In een interview bij Nieuwsuur vorige week zagen we dat staatssecretaris Klijnsma de doelen van de Participatiewet blijft verdedigen om Wajongers en anderen met een beperking aan een baan te helpen. De woordvoerder van een belangenorganisatie van mensen met een beperking betoogde dat de werkgevers welwillend zijn en de werkzoekenden wachten op een match. Regels, UWV en gemeente werken belemmerend volgens haar. De PvdA vraagt zich met zorg af: Hoe staat het met de Wajongers die op zoek zijn naar een werkplek in Oost Gelre? Hoe verhouden zich in onze gemeente theorie en praktijk tot elkaar? Hoeveel garantiebanen zijn er hier inmiddels gerealiseerd? OK, de gemeente lijkt het goede voorbeeld te geven. In vervolg op een PvdA motie van enkele jaren geleden denkt het college volgend jaar via het project “mensen met een bijzondere aanleg” het quotum van 5 procent werkplekken voor Wsw-ers en Wajongers te bereiken. Maar hoe ligt dit gemeentebreed? Hebben we überhaupt een stijgende lijn te pakken met ons marktbewerkingsteam?

De programmabegroting biedt weinig antwoorden op dergelijke vragen. Er wordt verwezen naar het regionale werkbedrijf, dat een podium moet worden voor sluitende afspraken met werkgevers, een zin die er vorig jaar ook stond. En verder wordt er wat informatie opgelepeld uit de 1e bestuursrapportage 2015 van SDOA. Welke doelen stelt Oost Gelre zich?