Door op 4 november 2016

[AB] Voorbeeld 4: Beschut werken na Hameland

Vorig jaar heeft de besluitvorming over de opheffing van Hameland plaatsgevonden. Wij plaatsten daar destijds vraagtekens bij, omdat hiermee in zeker opzicht het kind met het badwater wordt weggegooid. Met name voor het beschut werken waren wij van mening dat dit bij voorkeur vanuit de bestaande samenwerking met gemeenten en bedrijven vorm zou moeten blijven krijgen.

Maar over de toekomst van het beschut werken lijkt er nu, anderhalf jaar later nog steeds dezelfde onduidelijkheid te bestaan. Wat is er nu eigenlijk terecht gekomen van de aankondiging van wethouder Hoijtink vorig jaar, dat er in afgeslankte vorm toch een doorstart op de locatie van Hameland in Lichtenvoorde mogelijk zou zijn? En wie participeert daar straks in? Wat gebeurt er in 2017?

De programmabegroting is buitengewoon vaag op dit onderwerp. Citaat: “Binnen de kaders van de Participatiewet wordt een voorziening voor beschut werken georganiseerd. Het college gaat lokale initiatieven waarbij beschut werk en dagbesteding samenkomen aanjagen.” Mooi dat er een pilot Harreveld is, maar klopt het, college, dat een visie op wat er concreet gebeurt in de rest van de gemeente ontbreekt?