Door op 16 november 2013

AB: Zorgcorporaties hebben de toekomst

Als laatste onderwerp en in het verlengde van de Sensire-discussie, vraagt de PvdA in deze beschouwingen aandacht voor het concept van zorgcorporaties. Een idee om op een vernieuwende, kleinschalige manier te werken aan nieuwe vormen van zorg, met als centraal thema dat slimme dwarsverbanden worden gelegd (denk bijvoorbeeld aan de inzet van mensen met een beperking bij de corsobouwers), waardoor zorg betaalbaar en in de verschillende kernen georganiseerd kan (blijven) worden.

Het initiatief vanuit Mariënvelde, waar de dorpsgemeenschap momenteel zelf een inventarisatie maakt onder jong en oud, van vraag en aanbod die mogelijk in een nieuw MFA bij elkaar gebracht kan worden, lijkt naadloos aan te sluiten op het idee van de zorgcorporatie. Als PvdA-fractie zijn we in contact met de initiatiefnemers in Mariënvelde en gaan we graag het gesprek aan om actief mee te denken over mogelijkheden om de zorg op vernieuwende manieren dichtbij mensen vorm te geven. De raad zal hierover in de komende tijd het debat moeten aangaan.