20 november 2018

Actief klimaatbeleid gevraagd

Spraakmakend was het: het arrest van het gerechtshof enkele weken geleden, waarbij op initiatief van belangenvereniging Urgenda de Nederlandse staat werd opgedragen om veel sneller in actie te komen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De afgelopen jaren riepen wij als PvdA het college op om bij de energietransitie een aanjaagfunctie te gaan vervullen. Het is positief dat dit proces nu langzaam op gang lijkt te komen. De ambitie om energieneutraal te worden is er. Ideeën en projecten ook. Een mooie reservering van 2,5 miljoen euro in een bestemmingsreserve ‘uitvoeringsagenda energietransitie’ om de verandering echt een hand te helpen. Prima voorstel, dat aansluit bij de oproep die de PvdA bij vaststelling van beleidsdocument in september deed.

De gemeente als aanjager vergt meer dan een handvol subsidieregelingen in de been houden en wachten tot er een aanvraag komt. Ambassadeur zijn, in alles wat je doet uitdragen dat de knop om moet. Veranderen is ook minder autorijden, minder vliegreizen, minder vlees eten, stoppen met fossiele verbrandingsmotoren. Waarom rijden er eigenlijk zo weinig Leafs en Tesla’s in Oost Gelre? De PvdA wil dat in de komende twee jaar alle huishoudens en bedrijven in onze gemeente actief bezocht worden, dat installatiebedrijven samen gangbare arrangementen kunnen gaan aanbieden aan huiseigenaren om ‘van het gas’ te kunnen gaan. Dat in Lichtenvoorde en

Groenlo voorbeeldwijken grootschalig worden aangepakt. Directeur Laarberg Arthur Borst vertelde ons tijdens het werkbezoek dat hij het niet als zijn taak ziet om de energietransitie bij de bedrijven op Laarberg (veelal energieslurpers) op gang te brengen.

De PvdA kijkt hier anders naar. Wij investeren liever in een programmamanager energietransitie om onze uitvoeringsagenda uit te voeren dan in een programmamanager kleine kernen.