Door op 29 januari 2017

Actieplan integratie nieuwkomers

[bij de Commissievergadering van 24 januari 2017]

Een actieplan voor de integratie van nieuwkomers: het is een must om nieuwkomers actief op weg te helpen zodra zij in onze gemeente gehuisvest zijn. We zien in de actualiteit van vandaag weer dat integratie niet vanzelf gaat. De beleidswijziging, in gang gezet door het kabinet Rutte 1, om de verantwoordelijkheid voor inburgering bij de nieuwkomer zelf te leggen, pakt in praktijk desastreus uit. Het leren van de Nederlandse taal en het vinden van de weg in de Nederlandse samenleving vraagt om een actieve ondersteuning.

Vanuit de huidige taken heeft Oost Gelre een belangrijk deel van de ondersteuning ingekocht bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland. In het actieplan wordt melding gemaakt van het feit dat begeleiding in principe gedurende 8 maanden wordt verzorgd. Elders zien we dat vluchtelingenwerk werkt met een programma VIP-18 genaamd, dat een langere looptijd kent, namelijk 18 maanden. De PvdA vraagt waarom dat in Oost Gelre niet geldt. En hoe wordt geëvalueerd of de maatschappelijke begeleiding voldoende succesvol is geweest?

Een goede ondersteuning van nieuwkomers is gebaat bij een hulpstructuur waarbij, naast enkele professionele krachten, een grote groep vrijwilligers actief is die nieuwkomers, gezinnen, persoonlijk kennen en bereid zijn hen intensief te begeleiden. Mensen zich die oprecht inzetten en maatje willen zijn. De PvdA vindt het een bemoedigende ontwikkeling dat het goed gaat met het werven en inzetten van deze maatjes (en juniormaatjes). Tegelijkertijd kunnen we ons voorstellen dat het in praktijk soms moeilijk kan zijn om de scheidslijn te bepalen: wat mag je redelijkerwijs van een maatje verwachten en wat moet aan een professional overgelaten worden. Hoe is hierin voorzien?

De tendens landelijk is dat steeds meer alleenreizenden als nieuwkomers gehuisvest moeten worden in plaats van gezinnen die uit meerdere personen bestaan. Het uitgangspunt van passend huisvesten door de woningcorporaties kan hierbij een belemmering zijn. Wooneenheden voor 1 persoon zijn veelal minder beschikbaar. Het kamergewijs huisvesten kan in sommige gevallen een optie zijn, maar daar zitten de nodige haken en ogen aan. Hoe denkt het college hiermee om te gaan?

Omdat de nieuwkomer een uitkering ontvangt maakt hij/zij ook deel uit van de doelgroep Participatiewet. Wij vinden dat gewerkt moet worden aan arbeidsreintegratie, d.w.z. de begeleiding via stages, werkervaringsplaatsen naar betaald werk.

Het actieplan is een goed geschreven en waardevol document, feitelijk een beleidsplan en beknopt actieplan ineen. Het is vooral een beschrijving van hoe zaken georganiseerd zijn en welke instrumenten ingezet kunnen worden en een weergave van uitgangspunten.