Door op 6 november 2014

Actieve rol wethouder bepleit bij zoektocht naar passend werk

De PvdA heeft een lans gebroken voor een actieve benadering van bedrijven in Oost Gelre, waarbij de wethouder als een herkenbaar boegbeeld de activiteiten van het marktbewerkingsteam ondersteunt, deuren laat opengaan, ondernemers enthousiasmeert, netwerkt enz. In onze ogen verschuilt de wethouder zich ten onrechte achter het nog te vormen regionale werkbedrijf. Dat moet weliswaar een podium bieden voor sluitende afspraken met werkgevers, maar zal onmogelijk een intensieve relatie met tal van bedrijven in onze gemeente kunnen onderhouden.

Nedap (Inventi) en Atag zijn nog steeds uitzonderingen als het gaat om het bieden van een werkplek aan mensen met een beperking. Overigens gaat het al lang niet meer alleen om mensen met een beperking. Ondernemers moeten bezocht worden en ontzorgd worden, en laten zich niet snel leiden door mooie regionale afspraken.

Wat doen we zelf als gemeente? Bieden wij ook werkervaringsplekken voor volwassenen? En hoe staat het met de werkervaringsplekken voor jongeren, die naar aanleiding van de PvdA-motie van drie jaar geleden zijn gestart?

In Winterswijk is een mooi project van start gegaan waarbij jonge arbeidskrachten in de bouw praktijkervaring kunnen opdoen. Bouwopleidingsinstituut, stichting DRANG en SDOA werken hierin samen. Is dit niet iets wat in onze gemeente navolging zou kunnen krijgen?