Afkeuring over de gang van zaken rond beleidsplan “Kijk op wegen”