Door Rein Annema op 31 januari 2013

Alles in het teken van de logica van de burger

Je hebt wel eens van die weken dat alles in het teken staat van de Partij. Zoals afgelopen weken. We doen verschillende pogingen om medestanders te vinden voor ons plan om het gemeentehuis te verbouwen voor minder geld. De fractie en ook ondersteuners helpen bij de standpuntbepaling en het doorgronden van de ins en outs van het voorstel om voor bijna 5 miljoen te verklapbussen aan het huis der gemeente.

Vastgesteld kan worden dat er eerder een banaan aan het toenmalige gemeentehuis is aangebouwd waar we nu van zeggen “had wat meer uitgegeven dan hadden we in deze tijd wat minder moeten investeren”. Nu kun je natuurlijk zeggen gedane zaken nemen geen keer. Maar aan de andere kant moeten raadsleden ook uitleggen waarom men soms moet afwijken van het gezonde verstand van de burgers.

Zo weet een gemiddelde burger niet het verschil tussen een investering en een jaarlijkse last.  Moeilijk? ik denk het niet. Immers als de burger een huis koopt dan doet hij dat niet door zijn lopende rekening leeg te halen, want daar is domweg geen geld voor. Nee, hij neemt een hypotheek op dat huis en lost dat af in misschien 30 jaar. Nu dat doet de gemeente ook als zij een gemeentehuis koop of verbouwing aan dat huis verricht. Dus kan het zijn dat bij een verbouwing de lasten van de burger naar beneden gaat. De investering leidt tot jaarlijks minder lasten omdat gas- en stroom lager uitvalt. Als dan ook nog een aantal panden verkocht kunnen worden dan betekent dat dat de hypotheken op die panden kunnen worden afgelost. Tot zover is alles duidelijk.

Het plaatje kan er toe leiden dat je wel gek zal zijn om niet te investeren in het gemeentehuis.
Dus de basisgedachte investeren om jaarlijks minder lasten te hebben waardoor de ozb met 3% kan worden verlaagd doet sympathiek aan. Maar als je vragen stelt bij de aannames dan kom je tot de conclusie dat er toch maar minder geïnvesteerd moet worden op de korte termijn.

Als je een relatief groot zakenpand misschien niet op korte termijn kan verkopen, ja dan wordt het plaatje wel anders. En als je over een paar jaar een archiefruimte niet meer nodig hebt, dan is het natuurlijk wel de vraag of het nu verstandig is een bijbouw aan het gemeentehuis te plegen als  we straks ruimte over hebben omdat het archief weg is. Dan zouden we volgens het college maar tot verhuur van dat gedeelte over moeten gaan. Dan misken je de onlogica in de plannen, die ook nog niet eens uitgekristalliseerd zijn vanwege eventuele samenwerking met andere gemeenten en eventuele herindeling van boven af.

Het is dan niet erg slim om willens en wetens toch vast te houden aan het oorspronkelijke plan. Niet voor niets dat een groot deel van de gemeenteraad de plannen heeft afgeschoten. Het toont de bestuurscultuur:  wij weten wel wat goed is voor de burger, daar heb ik de raadsleden en actief burgerschap niet voor nodig. Sterker nog een fractievoorzitter heeft geen OOG voor een goede discussie. Als de plannen je niet bevallen wordt er zelfs aangegeven dat dat niet in het belang van de democratie is. Dat is toch wel een vreemde kijk op de democratie.

Democratie is kennelijk alleen  bestemd voor stemvee dat achter een onvoldragen en niet uitgebalanceerd voorstel van het college blijft staan. Democratie is meer dan alleen de wet van de getallen. Democratie is ook openheid, luisteren naar minderheidsopvattingen en je zegeningen tellen bij tegenspraak. Ook eens achter de OREN krabben in plaats van alleen maar OOG hebben voor  dat wat je eigen wethouders er van bakken zou de democratie alleen maar versterken. BRUGGEN bouwen had wellicht meer opgeleverd.

Ik zal de fractie voorstellen het heft in eigen hand te nemen en samen met andere fracties te komen tot een kleine werkgroep uit de raad die samen met de technische ambtenaren  een beter plan maken dat recht doet aan de logica van de burger en waarbij de burger ook betrokken wordt.
Ik denk daarbij aan openbare vergaderingen van de werkgroep in het stadhuis van Groenlo. Daarbij kunnen de vergaderingen worden bezocht en de audioverslagen kunnen dan achteraf worden bekeken.   Op die manier neem je burgers serieus en ben je transparant en open bezig. Burgers kunnen dan kennis nemen van het hoe en waarom per stap. Een raadslid hoeft dan niet meer een rapport op te vragen met het dreigement van een procedure op grond van de wet openbaarheid van bestuur. Het weigeren van  een belangrijk rapport aan een raadslid geeft wellicht nog de meeste wansmaak , nadat het college uitgegleden is over de bouwkundige bananenschil.

 

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema