20 november 2018

Armoedebeleid een kwestie van kiezen en zeker niet op bezuinigen

Onze buurgemeente Winterswijk heeft armoedebeleid tot een van haar belangrijkste agendapunten gemaakt. Ook Oost Gelre kent armoede. We spraken onlangs naar aanleiding van de dag van de armoede met vrijwilligers van de Vincentiusvereniging Groenlo. Zij bevestigen het beeld dat ook de Stadsbank Oost Nederland schetst, namelijk dat velen in onze samenleving nog niet kunnen profiteren van de economische opleving. Goed, na lang aandringen worden de ‘Klijnsmagelden’ nu ook gebruikt voor kinderen in armoede. Dan de huishoudens met schulden. Zoals de Stadsbank ons vertelde is er een schrikbarende toename van mensen die met schuldsanering en bewindvoering in aanraking komen (gemiddelde schuld bedraagt maar liefst 40.000 euro). En wat ons zorgen baart is dat steeds meer jongeren in de schulden raken. Een app die hen op weg helpt kan volgens ons behulpzaam zijn. Recent in het nieuws was dat in Nederland het aandeel werkende armen steeds groter wordt. Ontstaan door achterblijvende lonen, werkende zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratie-achtergrond. Gemeenten schenken in hun beleid weinig specifieke aandacht aan werkende armen. Ze geven zelf vaak aan dat ze deze groep moeilijk kunnen bereiken, zoals huishoudens zonder kinderen en om groepen die vaak minder geneigd zijn hulp te vragen, zoals zelfstandigen. Wij willen dat onze gemeente bepaalt hoe ze hier mee om gaat.

Het college geeft aan dat zij korte metten wil maken met fraudeurs en profiteurs. Wij maken ons zorgen om deze toonzetting. En dat geldt zeker ook voor de manier waarop het college simpel gelden voor bijzondere bijstand gebruikt om de gaten in de begroting te dekken. Het gaat om een bezuiniging van 115.000 euro: ordinair bezuinigen op de minima. En wij maken ons zorgen over het zomaar opnemen van een bezuinigingstaakstelling op o.a. de participatiewet van bijna 6 ton in 2022. De PvdA vindt dit niet realistisch.