26 maart 2018

Bedankt voor uw stem!

De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn achter de rug. De PvdA Oost Gelre dankt iedereen die een stem aan ons gegeven heeft. Tegen de landelijke trend in groeide het aantal stemmen dat wij hebben behaald. Daardoor konden we twee zetels in de gemeenteraad behouden. Dit geeft een extra stimulans om ons ook de komende 4 jaar in te blijven zetten voor een sociaal en duurzaam Oost Gelre; een samenleving waarin iedereen wordt gewaardeerd en mee mag doen.

De eerste uitslagen kregen nog een onverwachte wending voor wat betreft wie de nieuwe PvdA-fractie mag gaan bemensen. Bij een hertelling van 5 stembureaus bleek dat Peter Baks (2) en Annelies Donderwinkel (3) niet een verschil van twee stemmen, maar precies evenveel stemmen hadden behaald.

De Kieswet schrijft in zo’n situatie voor dat er geloot wordt. Het lot wees Annelies aan als degene die tot de gemeenteraad toe mag treden. Een bijzondere wending. Dat neemt niet weg dat we ervan overtuigd zijn dat de uitstekende samenwerking binnen de fractie onverminderd verder zal gaan.