Door op 2 juni 2017

Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020

Als fractie van de Partij van de Arbeid valt het ons als eerste op dat er in het Raadsvoorstel zo nadrukkelijk wordt beschreven dat we aan de eis voldoen van het Rijk. Dit lijkt ons zo onbelangrijk wanneer het om onze gezondheid gaat dat het wel in een voetnoot gekund had. Het doet volgens ons afbreuk aan het feit dat we het als gemeente erg belangrijk vinden daar continu mee bezig zijn en niet eens in de vier jaar een plan daarvoor maken. De PvdA vindt dat onze beleidsverantwoordelijkheid voor volksgezondheid naadloos aansluit bij het takenpakket in het sociaal domein en dat we er goed aan doen om daar een samenhangende visie over te hebben.

In dit verband vinden wij het ontbreken van een gedegen paragraaf over “verslaving ten gevolge van drugsgebruik” een grote omissie. We krijgen de indruk dat omdat deze problematiek op grond van de statistiek mogelijk in de Achterhoek ten opzichte van andere streken in het land wel ‘meevalt’, het geen aandacht verdient. We vinden dat onterecht: een volstrekt verkeerd signaal. Kan de wethouder aangeven dat we daarin gelijk hebben en hij zich in de Achterhoek sterk gaat maken voor die aandacht voor dit ook bij ons groeiende probleem? Daarnaast is er volgens ons ook te weinig terug te vinden aan maatregelen tegen het alcoholgebruik bij ouderen. Dit ernstig groeiende probleem wordt in de Achterhoek volgens ons gebagatelliseerd. Niet ieder oud gebruik is een goed gebruik al wil zelfs de Libero in de Groenlose Gids/ELNA van afgelopen week ons dat doen geloven. Want naast “gezelligheidsdrinkers” kent ook onze gemeente de nodige “stille probleemdrinkers”.

(Opmerkingen en Standpunten bij de Raadsvergadering van 30 mei 2017)