12 september 2018

Bestemmingsplan Buitengebied voor corsobouwers een must

Het toestaan van permanente gebouwen, als vervanging van de tenten die steeds opgebouwd en weer afgebroken moeten worden, ten behoeve van de corsowagenbouwers van diverse groepen, biedt een prima oplossing voor een langere termijn en is ook beeldend een belangrijke verbetering! Het in het bestemmingsplan mogelijk maken en regelen van deze permanente gebouwen voor de corsogroepen onderkennen wij als van groot maatschappelijk belang. De grootte en hoogte van dit soort gebouwen vraagt om een goede en verantwoorde landschappelijke inpassing en overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk voorkomen. Zijn de gebouwen voldoende aan het oog onttrokken? Beplanting met knotwilgen om het parkeerterrein is een goede keuze, niet alleen wat betreft aanzien maar ook wat betreft de waarde voor de fauna. Zoals gewoonlijk worden de gebouwen voorzien van daken dat betekent dat er mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Is daaraan gedacht en is de hellingshoek en situatie van de daken dusdanig is dat dat het meest gunstig is voor zonnepanelen? Uiteindelijk zullen de corsogroepen hiervan ook financieel profiteren!