Door op 17 mei 2017

Bodemas

Op enkele plaatsen nabij Groenlo zal in taluds voor de nieuwe N18 de afvalstof Bodemas  worden verwerkt. Dit roept bij ons verschillende vragen op.

Ten eerste wordt de suggestie gewekt, dat deze toepassing gezien moet worden in het kader van duurzaamheid, omdat hierdoor het gebruik van grondstoffen kan worden beperkt. Wij vinden dit een merkwaardige redenering. Zolang deze toepassing van de betreffende schadelijke afvalstoffen (op de langere termijn) de nodige mogelijke risico’s met zich meebrengt (volksgezondheid/milieu/grondwater), is het maar zeer de vraag of dit duurzaam is.

Ten tweede wordt de indruk gewekt, dat over de locatiekeuze waar de afvalstof bodemas zou worden toegepast overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Oost Gelre. In de laatste raadsvergadering vroeg de PvdA zich af of dit juist is, en zo ja wanneer het college hierover is geïnformeerd, welk standpunt het college hierover heeft ingenomen, en welke afweging het college daarbij heeft gemaakt.