Door op 20 oktober 2014

Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde

De brede maatschappelijke voorziening (BMV) in Mariënvelde is een uniek plan. Het plan voor een Multi Functioneel Centrum is samengevoegd met een zorgcoöperatie. Uniek ook omdat het voortkomt uit de gemeenschap van de kern Mariënvelde en gedragen wordt door veel verenigingen. Het stelt het samenleven, het wonen, het welzijn van de inwoners centraal, dóór inwoners en vóór inwoners. Een plan dat welzijn en zorg met elkaar verbindt. Een verbinding ook tussen jong en oud en tussen sport, ontspanning, ontmoeting, dagbesteding enz.

Ook wij omarmden tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen het plan. Maar we gaven niet op voorhand al toestemming. De precieze invulling en de begroting waren toen namelijk nog niet bekend. We hebben daarom aan de initiatiefnemers en het college vragen gesteld in de commissievergadering.

We willen volgen of de zorgcoöperatie waar kan maken wat er verwacht mag worden; de gemeente geeft aan de BMV een grote subsidie. Wij hebben gevraagd waarom niet gerekend is met een besparing op de uitgaven voor het onderhoud aan het openbaar groen. De BMV zal namelijk een deel zelf gaan doen. Wij vragen ons ook af hoe realistisch de begroting van de BMV is; de inzet van de zorgcoördinator lijkt erg ambitieus.

Het project moet een goede start krijgen, maar de gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. De tijd zal het leren of Mariënvelde bij tegenvallers zelf kan bijleggen of bij de gemeente zal aankloppen. De kracht van de pilot is dat men een positieve instelling heeft met een breed draagvlak en bereid is om van fouten te leren. Wij hebben daarom vertrouwen in de stichting BMV.