16 februari 2018

Circumvallatielinie bij Bestemmingsplan Laarberg niet goed gewaarborgd

In het bestemmingplan Laarberg wordt terecht expliciet aandacht geschonken aan het behoud van de archeologische waarden. Juist in het gebied van bedrijvenpark de Laarberg bevindt zich een deel van de historische circumvallatielinie die behoort bij de veste Grol. En wat maakt die nationaal gezien uniek? Dat is dat die de afgelopen 400 jaar onbebouwd is gebleven. Daarom moet nu extra voorzichtig worden omgegaan met deze belangen. Het past niet dat het college zelfstandig een dubbelbestemming met archeologische waarde zomaar kan laten vervallen. Op onze vraag: “waarom laten we die bevoegdheid niet aan de raad?” antwoordt het college doodleuk: “omdat we dit altijd zo doen”…! Een niet overtuigend antwoord. De PvdA-fractie wil waarborgen dat er niet lichtzinnig met eventuele archeologische restanten wordt omgesprongen, wanneer die toekomstige eigenaren van bedrijfskavels even niet zo goed uitkomen in hun bedrijfsvoering. Hoe krijgen wij die waarborg, zo vragen wij ons af.