15 mei 2018

Coalitieakkoord “Volle kracht vooruit”

In de raadsvergadering van 8 mei heeft onze fractie gereageerd op het coalitieakkoord:

 1. Informatieronde die na de verkiezingen startte kenmerkte zich door een constructief gesprek, open en oprecht; PvdA gewezen op het belang om een breed draagvlak voor belangrijke grote ontwikkelingen in samenleving, Hoe bereiden wij onze gemeente voor op de toekomst? (energietransitie, transformatie in zorg en transitie van buitengebied) Net als 13 jaar geleden: brede coalitie; PvdA stond open om hier aan bij te dragen. Informateur kondigde korte tijd later (helaas) aan dat CDA en VVD een smallere meerderheidscoalitie wilden onderzoeken. Krappe meerderheid. Daarna werd het stil. Kennelijk heeft het werk van de achterkamertjes tot een akkoord geleid; andere partijen niet rechtstreeks van in kennis gesteld. Niet chique.
 1. Het stuk wat er ligt is geen raadsprogramma. De samenleving heeft er geen input voor kunnen leveren, en ook de andere fracties hebben niet in het voorbereidende traject een actieve inbreng kunnen leveren niet. Daarmee plaatsen CDA en VVD de andere fracties voor een dilemma: stem je in met een akkoord waar natuurlijk een aantal goede dingen in staan, maar dat als het aan jou gelegen had nog een stuk socialer en vooruitstrevender had gekund, maar vooral ook: stem je in met een stuk waar dingen in staan waar je het in het geheel niet eens bent. Het pleidooi voor een A18, op een moment waarop het asfalt van de nieuwe N18 net droog is: dat is iets dat de PvdA in geen geval kan steunen. Het getuigt in onze ogen van weinig realiteitszin om hier een lobby voor op poten te zetten. Ander voorbeeld is de rode loper die voor het bedrijfsleven wordt uitgerold. De parallel met het kabinet dat met de afschaffing van de dividendbelasting het bedrijfsleven een enorm voordeel gunt ten koste van de burgers, komt onmiskenbaar naar boven. De indruk ontstaat dat ook in Oost Gelre alles moet wijken voor het grote geld.

PvdA: Procedureel niet als raadsbesluit vaststellen; het is immers niet een stuk van de raad.

 1. Parallel met 2014 als het gaat om smalle coalitie en aantal wethouders; opnieuw een keuze voor maar liefst 4 bijna full time wethouders. Onnodig, waar andere gemeenten die nog groter zijn het prima met 3 wethouders doen. Een opportunistische keuze die de gemeenschap ten onrechte op kosten jaagt. De 4e wethouder kost de burger 3% extra Ozb per jaar…!
 1. Wel doe-programma, (echte visionair is het stuk niet) maar niet echt smart en een stuk dat veel vragen oproept.

– Scholen blijven in alle kernen, gaat dat tegen elke prijs?
– de gemeente geeft het goede voorbeeld met SROI, maar hoe dan concreet?
– eisen we voortaan ook dat om bedrijven en particulieren duurzaam en energieneutraal bouwen?
– waar komt de hardvochtigheid vandaan in het standpunt om fraude en misbruik in de bijstand hard aan te pakken? Hoe groot is het probleem volgens de coalitie eigenlijk?
– Wachtlijst in jeugd mag niet, maar hoe zit het dan in de psychiatrische hulpverlening waar een wachtlijst van minimaal drie maand binnen GGD net de gewoonste zaak is. Ander punt, in verzorgingstehuizen idem.

 1. De coalitie wil in het sociaal domein de ontschotting tussen regelingen bewerkstelligen. De PvdA vraagt zich af of het niet veel belangrijker is om de ontschotting tussen de verschillende instellingen te organiseren.
 1. De PvdA mist in de passage over armoedebeleid dat het belangrijke element van het signaleren onbenoemd blijft. De schuldhulpmaatjes worden genoemd, maar die komen in beeld zodra een hulpbehoevende in beeld is. Het is de kunst om juist al degenen die hulp nodig hebben maar zich niet melden te signaleren. In de oude gemeente Groenlo noemden we die wijkwatchers. Feit is dat de strengere privacy regelgeving dit bemoeilijkt.
 1. De PvdA mist ook hoe we als gemeente prestatieafspraken denken te gaan maken over
 • respijtzorgbed om mantelzorgers te ontlasten,
 • aandacht voor ouderen en drankgebruik
 • Softdrugs aanpakken terwijl het landelijk gedoogd worden. Alcoholgebruik niet?
 • Biodiversiteit? Belang lijkt verdwenen nu de bermen weer ouderwets onderhouden dreigen te worden.
 • Zijn de bermen in het buitengebied geen openbaar groen dat ecologisch onderhouden moet worden?
 • En hoe open-minded is de coalitie richting de samenwerking in de Achterhoek. Als je in een adem proactieve rol naar regionale samenwerking, en niet herindelen noemt?
 1. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zoals gezegd: natuurlijk staan er veel goede dingen in het coalitieakkoord. Zaken die voortbouwen op wat raad en college in de voorgaande jaren samen in de steigers hebben gezet. Dat verdient waardering. En in die dossiers zullen wij als PvdA telkens ook de coalitie steunen, wanneer wij denken dat dat in het belang is van de burgers.
 1. Maar per saldo zien wij ons nu genoodzaakt om tegen het coalitieakkoord te gaan. Het proces van een uitgestoken hand naar andere fracties zien wij onvoldoende de afgelopen weken. De halsstarrige houding van CDA en VVD omtrent de breed levende wens om een werkgroep energietransitie in te stellen is voor ons tekenend. De coalitie kondigt nieuwe pilots aan, maar de PvdA vindt dat het echt tijd wordt voor grootschalige actie. Een werkgroep kan die gezamenlijke aandacht bundelen en meehelpen het proces in de samenleving aan te zwengelen. Een gemiste kans…!