Door Richard Klein Tank op 18 september 2013

De Fractie over: Aanbesteding hulp bij het huishouden

Wat een formaliteit lijkt, namelijk de vaststelling van basistarieven voor de aanbesteding van huishoudelijke hulp voor 2014, is de aanleiding voor ons als PvdA fractie om in te gaan op een uiterst actueel onderwerp dat de afgelopen maanden, maar vooral ook de afgelopen week veel publiciteit heeft gehad. We hebben het natuurlijk over de ontwikkelingen rondom zorginstelling Sensire. Een collectief aanzeggen tot ontslag van 1.100 medewerkers, landelijke protestacties, een bezoek van een staatssecretaris… Zelfs een Kamerdebat, dat zich toespitste op de vraag of Sensire niet op voorhand al bedacht had, de ontslagen medewerkers via de achterdeur als alphahulp weer aan te stellen.

Als lokale raadsfractie hebben wij ons afgevraagd hoe dit de gemeentelijke verantwoordelijkheid raakt en wat de positie van onze portefeuillehouder is geweest. Hoe dus Oost Gelre zich heeft opgesteld als het gaat om de contractverlenging met Sensire. Daar zouden we graag de opvatting van wethouder Wentink over vernemen.

Als contractpartij zijn wij geen werkgever, daar hoeven wij géén positie in te kiezen. Maar als aanbestedende partij kunnen wij wel eisen stellen waardoor de huidige zorgverlener-klantrelatie wordt gehandhaafd. Daarnaast vinden wij het voor de kwaliteit van de zorg essentieel dat personeel volgens de geldende CAO wordt behandeld. Ook nu het over het overgangsjaar 2014 gaat. Naar de opvatting van de PvdA-afdelingen en -fracties van de gemeenten in de Regio Achterhoek is het wenselijk om een amendement in te dienen, dat leidt tot de toevoeging van een extra beslispunt in het ontwerp-raadsbesluit. Het amendement heeft tot doel om zo spoedig mogelijk de ongerustheid en onzekerheid van zorgontvangers en zorgverleners voor het jaar 2014 weg te nemen. Dit door in de aanbestedingsvoorwaarden op te nemen dat bestaande en nieuwe aanbieders het personeel in dienst houden of overnemen met behoud van hun rechten (rechtspositie en salaris)

Tot slot: de discussie over huishoudelijke hulp zal in de raad nog intensief gevoerd moeten worden met het oog op de situatie vanaf 2015. Een budgetverlaging, mogelijk 40%, leidt onherroepelijk tot de noodzaak van ingrijpende keuzes waarbij een groep mensen die nu nog wel recht heeft op een voorziening die in de toekomst kwijt raakt. In het belang van onze inwoners is het, dat zo snel mogelijk nadat het Rijk duidelijkheid biedt, wij die discussie aan kunnen gaan, burgers en de belangenorganisaties hierin kunnen deelnemen.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank