Door Peter Baks op 17 mei 2013

De Fractie over de verordening Leerlingenvervoer

Vervoer voor leerlingen is geen keuze maar een noodzaak. Bepaalde kinderen zijn niet in staat zelfstandig op de dichtstbijzijnde school te komen. Ouders van deze kinderen hebben vaak alle energie nodig om de thuissituatie het hoofd te bieden en het van en naar school brengen van hun kinderen kan daarbij een zeer zware wissel op hun dagelijkse zorg trekken. De regeling wordt technisch gewijzigd. Onduidelijk is wat voor consequenties dat voor de ouders heeft. Worden er nu ouders of kinderen uitgesloten? Komen er meer ouders in aanmerking? Daarnaast willen we ook weten of de wijziging nog consequenties heeft voor de gemeente. Kortom een voorstel dat wat ons betreft onvolledig is.

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks