Door Peter Baks op 17 mei 2013

De Fractie over het gemeentelijk Gezondheidsbeleid

Er is een gezondheidsplan opgesteld voor de volgende jaren voor de hele regio. Het plan blijft in algemeenheden hangen. Wij pleiten er voor om doelen voor onze inwoners duidelijker te maken. In het plan wordt over diverse “slechte” gewoontes gesproken, zoals roken en alcoholmisbruik. We missen echter de risico’s van het onbeschermd blootstaan aan zonnestraling en wat we daar aan gaan doen. Wij missen bovendien het voorkómen van overmatige gebruik van suiker in voedingsmiddelen die wij vanaf onze eerste flesvoeding gebruiken. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat suikergebruik vaak oorzaak is van heel veel gezondheidsklachten op latere leeftijd.
We willen het gezondheidsplan dus wijzigen.

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks