Door Richard Klein Tank op 17 mei 2013

De Fractie over inkomsten en uitgaven 2014 (Kadernota)

Ieder jaar wordt in een document aangegeven wat we willen opnemen in de volgende begroting, de zogenaamde kadernota. Nu dus de kadernota 2014.
Er ontbreekt opnieuw een toelichting per onderdeel van het gewenste nieuwe beleid. De wethouder heeft al vele jaren achter elkaar beterschap beloofd. Nu moet de raad weer gissen wat er achter het gepresenteerde lijstje schuil gaat. Dit lijkt op minachting van de raad….! In de kadernota 2014 wordt er van uitgegaan dat de raad al een besluit heeft genomen over de gunstige uitkomst van de jaarrekening 2012. Wij stelden ook al eerder de vraag: hoe kan het dat al vooruit wordt gelopen op de besteding van het rekeningresultaat 2012, terwijl de jaarrekening 2012 nog niet door de raad is vastgesteld.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank