Door op 2 juni 2014

De jaarstukken staan voor je klaar!

“Als afdeling zijn we met een uitstekende ploeg mensen bezig de PvdA in Oost Gelre op de kaart te zetten. Dat is leuk, gaat in prima sfeer, open en met respect voor elkaar. We krijgen van veel kanten waardering voor ons werk. We blijven nuchter. De waardering motiveert wel om door te gaan op de ingeslagen weg en ons daar waar mogelijk te blijven verbeteren.”

Met deze woorden begint het werkplan voor 2014 van onze afdeling. Het volledige werkplan kun je downloaden (zie de link hieronder).

Hetzelfde geldt voor de begroting 2014, de jaarrekening 2013 en de evaluatie van 2013. Deze stukken werden al eerder ingediend. De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en voor akkoord bevonden. Het bestuur heeft daarom besloten over deze stukken geen aparte ledenvergadering meer uit te schrijven. Wie behoefte heeft om te reageren, kan dat altijd doen via een e-mail aan ons secretariaat.

Globaal werkplan 2014
Begroting-Oost_Gelre-2014
Jaarrekening-Oost_Gelre-2013
Evaluatie 2013