Door op 14 juni 2017

De PvdA wil het volledige eigen risico onder de zorgverzekering brengen

De PvdA wil de huidige collectieve zorgverzekering van Menzis als vorm van minimabeleid uitbreiden met volledige dekking van het eigen risico van € 385. Dit naar aanleiding van de bestuursrapportage waarin is vermeld dat de gemeente Berkelland daartoe al is overgegaan. In de raad hebben wij inmiddels vragen over dit onderwerp gesteld.