27 december 2017

Deelname aan VerduurSaam energieloket

“Voorzitter: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zullen we maar zeggen. Ook bij dit agendapunt zien we dat er kostbare tijd verloren is gegaan, waarin de inwoners van Oost Gelre, op zoek naar initiatieven, mogelijkheden en faciliteiten om hun woning te verduurzamen, niet de beschikking hebben gehad over een energieloket. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren en in tegenstelling tot inwoners van andere gemeenten in de Achterhoek, die bij het VerduurSaam energieloket aangesloten zijn gebleven. Juist bij dit soort voorzieningen, die cruciaal zijn in het proces van energietransitie is een langjarige, stabiele aanpak met herkenbare partners van groot belang. Wij steunen het voorstel.”

Bij de Raadsvergadering van 19 december 2017