Door op 10 februari 2014

Diederik Samsom gefascineerd door Nedap

Afgelopen week bezocht Diederik Samsom samen met onze fractie het bedrijf Nedap in Groenlo. Samsom, natuurkundige van huis uit en jarenlang woordvoerder in de Tweede Kamerfractie geweest op het gebied van energie en technologie, voelde zich als een vis in het water. De PvdA-ers werden door directeur Ruben Wegdam bijgepraat over de bedrijfsfilosofie van het beursgenoteerde bedrijf, dat 700 werknemers telt en over de gehele wereld zaken doet. “Pas op wat je zegt, want er kan naar geluisterd worden”, is de leus waarmee het bedrijf haar medewerkers stimuleert om zelf initiatieven te ontplooien en innovaties voor producten en toepassingen te ontwikkelen.

Van winkels tot veestallen
Diederik Samsom was benieuwd of Nedap met een nieuwe generatie stemcomputers op de markt gaat komen. Ruben Wegdam gaf aan dat dat nog maar zeer de vraag is, omdat dat een moeilijke markt is. De aandacht van Nedap is tegenwoordig nog steeds gericht op traditionele productgroepen zoals de veehouderij, winkelbeveiliging, toegangsbeveiliging en duurzame energie. Maar daarnaast zijn er ook nieuwe producten zoals parkeerregulering of op het gebied van gezondheid. Tijdens de rondleiding door het bedrijf was er bij al deze productgroepen een duidelijke uitleg van een enthousiaste, deskundige medewerker.

Nieuwe taken voor gemeenten
Interessant met het oog op de taken die gemeenten hebben en met ingang van 2015 uitgebreid zien worden op het gebied van zorg en ondersteuning van mensen, is het elektronisch cliënten dossier dat Nedap heeft ontwikkeld. Het is een digitaal platform (Carenzorgt) waar groepen mensen op worden samengebracht, zoals de huisarts met de verpleegkundige, cliënt en mantelzorger. Vanuit dit platform kan men communiceren en overleggen. En wat belangrijk is, het kan veel bureaucratie voorkomen. Wie weet kan het de gemeente helpen de kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning te beteugelen.

Belangrijk voor de gemeente is ook dat Nedap in haar vestiging in Neede een groep Hameland-medewerkers via een detachering aan het werk heeft bij de productie van winkelbeveiligingsproducten. Dit met het oog op de nieuwe Participatiewet die naar verwachting in 2015 van kracht wordt.

Bij zijn afscheid kondigde Diederik Samsom aan de opgedane kennis zeker te zullen gebruiken in politieke debatten en bij het formuleren van standpunten over technologie en wetgeving.

DS bij Nedap 2-001

 

 

 

 

 

Diederik Samsom en Richard Klein Tank worden geïnformeerd over Carenzorgt.

(foto: PvdA Oost Gelre; meer foto’s in ons foto-album, ook van het huiskamerdebat dat aansluitend in BS22 plaatsvond)