Door op 18 september 2013

Doen wat nodig is… Prinsjesdag 2013

Doen wat nodig is. Dat is de kern van de vandaag gepresenteerde begroting voor 2014 van het kabinet Rutte-Asscher. De eerste volledige begroting van de Partij van de Arbeid en de VVD.
Doen wat nodig is, dat is niet gemakkelijk. We winden er geen doekjes om. Ook 2014 wordt een moeilijk jaar. Alhoewel de stijging van het aantal mensen dat hun baan verliest afneemt baart de werkloosheid grote zorgen. Veel mensen ondervinden de crisis aan den lijve. Dat merken u en ik iedere dag.

Toch is er reden voor enig optimisme. Na twee jaren krimp gaat de economie volgend jaar weer groeien. Nederland haakt aan bij de groei van de wereldhandel en de Europese economie. Ook stijgt de koopkracht voor veel gezinnen met lage en middeninkomens. Over de gehele linie is er sprake van een slechts zeer beperkte koopkrachtdaling. Nederland klimt stapje voor stapje uit het dal.

Die klim is niet gemakkelijk en gaat niet zonder pijn. Onze welvaart van de afgelopen jaren hebben we teveel op schulden gefinancierd. Daarvoor betalen we nu de rekening, naar draagkracht. Van hogere inkomens vraagt het kabinet een extra bijdrage. Inkomens boven de 150.000 euro betalen een crisistarief van 68 procent belasting. Gezinnen met een uitkering of alleen AOW krijgen er honderd euro bij. In de koopkrachtplaatjes is daarnaast niet alles verwerkt. Een omvangrijke compensatieregeling die oploopt tot 700 miljoen voor chronisch zieken en gehandicapten is niet in de cijfers meegenomen omdat die via gemeenten verdeeld wordt. We ontzien de kwetsbaarsten in moeilijke tijden.

Het kabinet komt daarnaast op verzoek van de PvdA-fractie met een stevig investeringspakket dat de groei versterkt. We jagen de economie en werkgelegenheid aan met geld dat op de plank ligt bij verzekeraars en corporaties, niet door geld uit te geven dat we niet hebben. Zo behouden we banen en zorgen we dat mensen aan het werk blijven in een wereldeconomie die teveel banen verloren heeft doen gaan.

Doen wat nodig is gaat niet zonder pijn. Maar ons land heeft niks aan mooie praatjes dat alles bij het oude kan blijven. Ik ben er oprecht trots op dat onze partij in lastige tijden werkt aan het Nederland van ná de crisis. Een sterker en socialer land. Waar goede en betaalbare zorg gegarandeerd is. Waar ieder kind naar school kan om het beste uit zichzelf te halen. Waar jong en oud een goede baan hebben voor een fatsoenlijk salaris.

Komende zaterdag spreek ik je graag over onze plannen op de Politieke Ledenraad in Zwolle.

Hartelijke groeten,

Diederik Samsom