27 december 2017

Doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek

Wij steunen de intentie om de Achterhoekse samenwerking een nieuwe impuls te geven en hebben daarom positief kritisch naar de voorstellen voor een Achterhoek-board, Radenforum en thematafels gekeken. In het debatje dat in de begrotingsvergadering ontstond, plaatste burgemeester Bronsvoort terecht een kanttekening bij de uitlatingen van burgemeester Bouwman, alsof de Achterhoekse samenwerking “tot stilstand” zou zijn gekomen. Nee, die kwalificatie is ten onrechte. En het is jammer dat in de discussie sinds de zomer maar weinig naar de inhoud wordt gekeken en dat het alleen maar lijkt te gaan om de structuur.

Als PvdA denken we dat er wel degelijk thema’s zijn waarin de samenwerking in Regio Achterhoek verband in de afgelopen jaren goed van de grond is gekomen, zoals het regionale woningbouwprogramma, de jeugdzorg of de vluchtelingenopvang. Dat het in deze dossiers soms flink schuurt en de belangentegenstellingen soms groot zijn, doet niets af aan het resultaat, namelijk dat er Achterhoek-breed besluiten worden genomen. En tegelijk zeggen wij al jaren dat de daadkracht en resultaten op andere fronten in een hogere versnelling mag. Een regionale investeringsagenda in duurzaamheid is hiervan een voorbeeld. Wij missen het politieke en maatschappelijke debat over waar windparken, zonneparken, waterkrachtenergiewinning kan plaatsvinden. Ook in het vraagstuk van Ondermijning, waarover een PvdA-motie onlangs raadsbrede steun kreeg, zien wij noodzaak voor nauwe regionale samenwerking.

Alles valt en staat met hoe er straks in de nieuwe gemeenschappelijke regeling een uitwerking wordt gemaakt van de huidige voorstellen. Wij delen niet de wens van sommige politieke groepen in de Achterhoek om in plaats van een radenforum een Achterhoeks parlement in te stellen. Een nieuwe volksvertegenwoordiging op regionale schaal is volgens ons iets waar de burgers in de Achterhoek niet op zitten te wachten. De democratische controle van het algemeen bestuur blijft wat ons betreft rechtstreeks naar de gemeenteraden verlopen.