Door Richard Klein Tank op 24 november 2017

Duurzaamheid

Hoeveel elektrische auto’s rijden er nu in Oost Gelre? Hoeveel openbare laadpunten zijn er eigenlijk? Hoeveel inwoners zijn nu al zelfvoorzienend in hun eigen energieverbruik? Hoeveel druk oefent de gemeente uit om ervoor te zorgen dat nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer krijgen? Hoeveel aandacht krijgt energiebesparing in ons bedrijfsleven? En hebben wij nou eindelijk eens de conservatieve woningbouwcorporaties Woonplaats en Pro-wonen zover dat ze zich in de prestatieafspraken verplichten om in sneltreinvaart hun woningbestand te verduurzamen? De presentatie die de twee directeuren eerder dit jaar de raad gaven was weinig hoopgevend. De PvdA vindt dat het college hier te weinig in waarmaakt. De positieve drive van het Akkoord van Groenlo van jaren geleden lijkt volledig verdwenen.

Natuurlijk, het college wijst in de programmabegroting keurig op het palet van stimuleringsmaatregelen (subsidieregelingen) waar mensen aanspraak op kunnen maken. Maar dat maakt niet het verschil. Vorig jaar riepen we het college al op om de regie te nemen in de energietransitie. In de samenleving zijn er veelbelovende particuliere initiatieven in de vorm van enkele postcoderoosprojecten, maar de grote volksbeweging, na de early adopters, blijft achterwege. Ook de gemeente zelf blijft achter. Voorbeeld: de vernieuwde Hamalandhal heeft geen zonnepanelen en geen warmtepomp. De beleidsindicator op dit punt toont dat Oost Gelre met slechts 4 procent energieopwekking achterblijft bij andere gemeenten.

De PvdA vindt dat het college hier volstrekt onvoldoende doet. Wat hierbij ook volledig aan de aandacht van het college voorbij lijkt te gaan, is de wettelijke plicht om voor 2024 vrij te zijn van asbestdaken. Dat vraagt om grote inspanningen van particulieren en (veelal agrarische) ondernemers. Vooral die agrariërs die hun bedrijf niet voortzetten, slagen er moeilijk in hier een financiering voor te vinden. Een actieve houding van de gemeente is essentieel om niet in 2024 met een groot handhavingsprobleem geconfronteerd te worden.

Algemene Beschouwingen

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank