17 maart 2014

Extraatje voor laagste inkomens

Vandaag heeft Jetta Klijnsma waargemaakt wat ze tijdens haar bezoek aan Antoniushove, oktober vorig jaar, beloofde: de laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje, variërend van 70 tot 100 euro. De tegemoetkoming is bedoeld voor bijstandgerechtigden. Ook krijgen gemeenten de bevoegdheid om aan mensen van 21 jaar of ouder, die een inkomen hebben van maximaal 110% van het sociaal minimum, een tegemoetkoming te verstrekken. Dat betekent dat niet alleen mensen met een uitkering, maar ook werkenden met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen.

PvdA mensen 013-001