Door op 6 november 2014

Flipperkastbegroting

Met de programmabegroting sluiten raad en college jaarlijks een soort contract. Het gaat nadrukkelijk niet alleen om welk geld beschikbaar is, maar vooral ook om welke doelen het college op 31 december 2015 bereikt zal hebben. De programmabegroting werd weer ouderwets teruggebracht tot enkele cijfers over waar de 70 miljoen euro aan gemeentelijke uitgaven volgend jaar naar toe gaan en vandaan komen. Dat er bijna 28 miljoen aan werk en zorg wordt besteed, een abstract bedrag dat niets zegt zonder de inhoud van het beleid.

De PvdA constateert met teleurstelling, dat de programmabegroting eigenlijk alleen in enkele verplichte paragrafen (risicoparagraaf) een serieuze onderbouwing en toelichting bevat. De vier beleidsprogramma’s hebben erg weinig om het lijf, blijven vaak steken in het noemen van een algemene doelstelling, zijn weinig concreet over de uitvoering en ontberen een beleidsmatige toelichting. De toelichting op nieuw beleid is weggedrukt in een onleesbaar klein lettertype in de bijlage. Nu wij hier al jaren lang op hebben gewezen, lijkt het op desinteresse en het niet serieus nemen van de raad.

Wij ervaren de begroting als een flipperkast, want de suggestie wordt gewekt dat de raad de vingers aan de knoppen heeft, terwijl in werkelijkheid de bal onvoorspelbaar alle kanten op schiet en het resultaat meer van toeval afhankelijk is dan van een op werkelijkheid gebaseerde aanpak.