Door Richard Klein Tank op 19 april 2013

Gedwongen vertrek raadslid

Integriteit in het openbaar bestuur is één van de pijlers in de democratische rechtsstaat. Politici en bestuurders hebben bij hun beëdiging een verklaring of eed afgelegd, waarmee zij uitspreken dat ze eerlijk, rechtmatig en zonder enige relatie tot eigen belangen hun werk zullen doen. Ze erkennen daarmee dat ze als publiek figuur extra zorgvuldig en transparant moeten zijn in hun handelen en weten dat zij dit richting het bestuursorgaan waar ze deel van uitmaken, maar ook richting de samenleving, moeten kunnen verantwoorden. Raadsleden zijn dienaar van het volk. Integriteit begint met kennis van de eigen functie en integriteit vereist kennis van de regels.
In ons verkiezingsprogramma schreven we dat we het onderwerp integriteit prominent op de agenda wilden plaatsen. Dit met als doel om vooral schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Door een PvdA-motie integriteit was er vorig jaar een bijeenkomst met professor van den Heuvel. Hij ging met de raad in discussie over tal van integriteitsdilemma’s. Als raad en als fracties moet je zelf actief stilstaan bij integriteit was de boodschap. Heb het er met elkaar over en spreek elkaar aan. Van den Heuvel gaf aan, de werkzaamheden van Beurskens een ongewenste situatie te vinden.
Uit het oogpunt van het zelfreinigend vermogen van de raad is het noodzakelijk om kritisch en scherp naar het dossier Beurskens te kijken. De PvdA-fractie heeft zich er over verbaasd dat voorbarige uitlatingen werden gedaan. Er zou geen sprake zijn van bevoordeling. Ook hebben wij ons verbaasd over de suggestie door een fractie, dat de verboden handeling in de categorie kleine verkeersovertredingen thuishoort.
De PvdA vindt dergelijke uitlatingen ongelukkig. Wij voelen ons verplicht om niet af te gaan op aannames, maar op feiten. Alle ins en outs moeten op tafel en onafhankelijk onderzoek over de vraag over bevoordeling en marktconform handelen is noodzakelijk.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad, met uitzondering van de VVD-fractie, het raadslidmaatschap van de heer Beurskens laten vervallen. Jammer dat hij zelf niet is opgestapt.
Voor de PvdA staat vast, dat het debat over integriteit (in brede zin) na vanavond niet afgerond is.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank