Door op 18 oktober 2016

Geheime overeenkomst woningbouw

Bij de behandeling van de Woonvisie in de vorige raadsvergadering werd door één van de insprekers melding gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst uit 2013 die de gemeente heeft gesloten met Oldenhuis betreffende woningbouw in Groenlo. Op verzoek van de PvdA-fractie heeft de raad deze overeenkomst ter kennisname ontvangen.

Het college heeft, naar nu blijkt, in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Oldenhuis, waarin de bouw van 80 woningen het uitgangspunt is. De ontwikkelingen in de woningmarkt maakten het echter noodzakelijk om woningaantallen fors naar beneden bij te stellen. De realisatie van plan Oldenhuis is daarom lange tijd in de ijskast geplaatst.

De PvdA heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe is het mogelijk dat een dergelijke samenwerkingsovereenkomst is gesloten, toen in 2013 al lang duidelijk was, dat Oost Gelre en de kern Groenlo in het bijzonder het mes zou moeten zetten in het aantal nieuw te bouwen woningen?

2. In het jaarverslag 2013 wordt met geen woord gerept over het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst. Hoe kan het dat zo’n belangrijke ontwikkeling niet is gecommuniceerd naar de raad? En waarom is de raad niet geconsulteerd, terwijl dat op grond van de Gemeentewet verplicht is?

3. Deelt het college de opvatting, dat het college onnodig problemen heeft laten ontstaan, nu in het kader van de nieuwe Woonvisie 2016 met projectontwikkelaars om tafel moet worden gegaan om de aantallen geplande nieuwe woningen naar beneden bij te stellen?

4. Is de samenwerkingsovereenkomst op dit moment nog geldend?