Door Richard Klein Tank op 23 november 2017

Gezonde gemeentefinanciën

Het college zet een deel van de vrije reserves in voor nieuw beleid, met als gevolg dat de reservepositie aanmerkelijk terugloopt. De vrij besteedbare reserve halveert van ruim 10 miljoen euro nu naar ruim 5 miljoen euro volgend jaar. De PvdA plaatst hier vraagtekens bij. Ook betwijfelen we of de beperkte risico-inschatting (college neemt simpelweg aan dat de risico’s in komende jaren ongewijzigd blijven) wel verantwoord is. Het lijkt verontrustend dat de netto schuldquote van 66% begin dit jaar tot maar liefst 95% in 2020 stijgt. Hoe staat het, zo vragen wij ons af, met de reservepositie wanneer de plannen voor een integraal educatief kindcentrum in Lichtenvoorde en Groenlo doorgaan en nieuwe sportfaciliteiten in Lichtenvoorde en Groenlo op de rails staan? En welk vervolg geeft het college aan haar eigen conclusie dat de structurele exploitatieruimte verbeterd moet worden? Waarom wordt daar nu nog niets aan gedaan?

Algemene Beschouwingen

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank