Door Peter Baks op 18 september 2013

Hamalandschool: twee onder 1 kap

De fractie van de Partij van de Arbeid is ervan overtuigd, dat een combinatie in huisvesting van Hamalandschool en Marianum, als een soort twee-onder–een kap constructie een uitgelezen kans is om de toekomst van het voortgezet onderwijs in onze gemeente een nieuwe impuls te geven. De PvdA heeft zich altijd voorstander verklaard van het bijeen brengen van meerdere onderwijsinstellingen. Dat kan op het niveau van het primair onderwijs zijn, maar zoals in dit geval ook bij voortgezet onderwijs.
Het voorstel steunen wij. Iedereen gaat er op vooruit: huisvestingproblemen voor de toekomst lijken opgelost. Vooral onnodig bouwen voor de een en leegstand voor de ander lijken hier naadloos te kunnen worden voorkomen.
Maar in het raadsvoorstel lezen we niets over eventuele risico’s of negatieve gevolgen. Wij dringen er bij het College op aan te schetsen of er geen negatieve gevolgen zitten aan het voorstel. We constateren namelijk dat er op dit punt wel erg weinig informatie in dit voorstel staat.

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks