Door Richard Klein Tank op 16 juli 2013

Handelde oud-wethouder integer?

De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd. Op het gebied van interne controle is het aantal opmerkingen en bevindingen beperkt. Dat mag als een compliment voor de organisatie worden beschouwd. Toch zijn er enkele bevindingen die vragen oproepen.Over één kwestie zijn nadrukkelijk vragen gesteld, namelijk de constatering met betrekking tot de wachtgeldbetaling van een oud-wethouder. De accountant wijst in die kwestie – waarin betalingen langdurig doorliepen naar betrokkene, waardoor een groot bedrag terugbetaald diende te worden – zowel naar de oud-wethouder als naar de gemeente. Volgens de accountant had tijdig een inschatting kunnen worden gemaakt van de inkomsten. De wachtgeldbetaling kan dan eerder gestopt worden. Ook de gemeentelijke organisatie, zo zegt de accountant, dient in dit soort gevallen tijdig in contact te treden, zodat grote terugbetalingen niet plaatsvinden.

De actieve houding vanuit de organisatie op ambtelijk niveau is wel degelijk ingenomen. Alleen leidde dit contact niet tot een aanpassing van de betalingssituatie. Kennelijk is vervolgens niet door de toenmalige raadsvoorzitter nog eens contact opgenomen, om de kwestie discreet en diplomatiek op te lossen.

In een tijd waarin bestuurlijke integriteit in de top staat van de politieke agenda van menig lokaal bestuur, is dat zeer spijtig. Bedacht zijn op je nevenfuncties als raadslid, collegelid of ambtenaar, bedacht zijn op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling; het is primair aan de fracties om hierop onderling toe te zien. Het elkaar durven aanspreken, maar ook aangesproken durven worden, is daarbij van cruciaal belang.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank