17 maart 2014

Helder programma, goede kandidaten!

“We proberen de 4.000 kiezers van 2012 weer te interesseren…”, spreekt lijsttrekker Richard Klein Tank zijn wens uit. Onze afdeling gaat met het verkiezingsprogramma ‘OOST GELRE STERK EN SOCIAAL’ vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in.

Lijsttrekker Richard Klein Tank is optimistisch gestemd: “In 2012 scoorde de Partij van de Arbeid bij de Tweede Kamerverkiezingen in Oost Gelre 4.000 stemmen op een totaal van 17.000. Nu weet ik dat dit gemeenteraadsverkiezingen zijn en dat we landelijk sindsdien in de regering zitten. Toch hoop ik dat we met een heldere boodschap in ons verkiezingsprogramma en goede kandidaten zo veel mogelijk van die 4.000 stemmers weer voor ons weten te winnen. We doen er in elk geval ons uiterste best voor.”

Ogen niet sluiten voor problemen
Richard vervolgt: “Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. We leven in een rijk land en in een rijk deel van de wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich in onze gemeente toch ook voordoen. Nog steeds groeien kinderen in armoede op. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze gemeente voor. Niet iedereen in onze gemeente heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, des te beter de gezondheid. Om al deze redenen zijn de idealen van de Partij van de Arbeid ook in 2014 nog hard nodig.”

Solidair
Ook de kandidaten 2 tot en met 5 lichten het verkiezingsprogramma ieder vanuit een eigen invalshoek toe. Nummer 2 op de kandidatenlijst, Peter Baks: “Wij willen in onze gemeente werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven.”

Respectvol
Nummer 3 op de kandidatenlijst, Jan Dirk Focker: “De Partij van de Arbeid wil een respectvolle samenleving. Onze samenleving is een samenleving waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, zorgt de lokale overheid voor een goed vangnet. Ook als je hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. De ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht en is daarom dicht bij de mensen georganiseerd.”

Nummer 4 Boukhiyar Taouil: “Gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. We staan in nauw contact met bewoners, maken waar mogelijk gebruik van hun kennis en ervaring en leggen over standpunten en besluiten voortdurend verantwoording af.”

En tot slot nummer 5, Kees van den Hoek: “De lokale overheid stelt zich dienstbaar op. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. Bewoners zijn verantwoordelijke burgers die het beste met de gemeente voor hebben. Voor onverschilligheid is in onze gemeente geen plaats.”

Het verkiezingsprogramma samengevat:
De PvdA Oost Gelre staat de komende jaren voor het volgende 10 puntenplan:
1. Een beetje integer bestaat niet (bijvoorbeeld géén politici in stembureaus!)
2. Iedereen doet mee, niemand aan de kant! Lukt het niet met werk, dan zoek je andere bezigheden.
3. In een rijk land hoeft niemand arm te zijn.
4. We zorgen voor elkaar: vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet!
5. Eenzaamheid hoeft niet, we verbinden, brengen mensen bij elkaar.
6. Zo veel mogelijk maatwerk, in plaats van te veel aan regels en bureaucratie, zowel in de kernen als op het platteland.
7. Bouwen op vertrouwen, maar streng als dat wordt geschaad.
8. Serieus werk maken van het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen!
9. Goede voorzieningen: nieuwe sporthal Groenlo en multifunctionele accommodatie Mariënvelde
10. Actief besturen, zowel lokaal als regionaal, vóórop lopen en zichtbaar aanwezig zijn.