Door op 14 juni 2017

Herziening waterberging Lichtenvoorde Oost

Samenwerking tussen het Waterschap en de gemeente leidt tot een structurele oplossing van een hardnekkig waterbeheersingsprobleem in Lichtenvoorde Oost. Maar het landschap, de recreatie en de natuurwaarden aan deze kant van Lichtenvoorde wordt ook versterkt.

Van een bedreiging (wateroverlast) worden hier meerdere mooie landschappelijke aanpassingen voor waterretentie gerealiseerd waarvoor onze waardering richting de opstellers van de plannen.