Door op 17 mei 2017

Inrichtingsplan beschut werken

Wethouder Hoijtink is het met de PvdA-fractie eens dat de ontwikkelingen op het gebied van beschut werken in de nabije toekomst niet tot gevolg mogen hebben, dat straks de mensen die van het speciaal onderwijs komen of mensen met niet aangeboren hersenafwijking automatisch naar de dagbesteding zouden worden begeleid. Dat mag wat de PvdA betreft absoluut niet het toekomstbeeld zijn van de nieuwe manier waarop wij na de ontmanteling van Hameland met het beschut werken omgaan in deze gemeente.

Wat ons betreft blijft er een toekomst voor enige vorm van (kleinschalige) sociale werkvoorziening waar mensen in een beschutte omgeving kunnen werken. Want waar de grootschaligheid en daarmee gemoeide bureaucratie wellicht hebben geleid tot het beeld dat we af moeten geraken van organisaties als Hameland, is ten onrechte de indruk gewekt alsof er door de komst van de Participatiewet helemaal geen bestaansrecht meer zou zijn voor een “sociaal werkbedrijf”. Elders in het land bestaan ze toch echt nog en wordt er geloof gehecht aan het via gemeentelijke samenwerking in stand houden van een goede organisatie.

Het is mooi als er lokale initiatieven binnen een kern ontstaan, in samenwerking met lokale instellingen en bedrijven, waardoor beschut werken dichter bij huis vorm kan krijgen. Maar als dat niet lukt is het ook goed om het beschut werken op een centrale plek in onze gemeente te blijven organiseren; of dat nu aan de Galileïstraat in Lichtenvoorde is of elders, dat is natuurlijk ondergeschikt. De uitspraak van de VVD over “geen klein Hameland”, vinden wij niet terecht. Voor ons staat voorop, dat we een inclusieve samenleving willen zijn, waar mensen met of zonder beperking in staat worden gesteld om zinvol werk te doen dat hen betrokken maakt, dat tot waardering  en voldoening leidt.