Door op 2 december 2013

Kees van den Hoek 40 jaar lid

In december 1973 werd Kees van den Hoek lid van de PvdA en niet zo maar lid. Het verleden van Kees bij de partij mag er zijn. Naast het feit dat hij direct met anderen de afdeling Lichtenvoorde van de partij heeft opgericht, is Kees tot op de dag van vandaag actief lid. Zo was hij bijna vier periodes raadslid en fractievoorzitter in de raad van Lichtenvoorde. Na de herindeling in 2005 werd hij tot aan de dag van vandaag commissielid en bleef daardoor de adviseur van de fractie in de nieuwe gemeente Oost Gelre. Daarnaast was Kees, en we hopen nog lang hierna, actief bij allerlei partijactiviteiten en tijdens campagnes.

In het gewone leven was Kees een bevlogen leraar biologie en natuurkunde. Daar kwam na een bewogen episode in zijn leven een einde  aan. “Ondanks een periode van vernedering en ontberingen ben je met name geestelijk goed op de been gebleven. Je voelde geen wrok. Velen, partijgenoten en anderen bewonderen dat in je.” Het zegt iets over hoe Kees in het leven staat.

Kees heeft integer en bevlogen het gedachtengoed van de Partij van de Arbeid uitgedragen en het partijbestuur stelt vast dat hij van grote waarde is geweest voor de partij, voor de afdeling en voor de gemeente. Wij kennen hem allemaal als iemand met een enorm sociaal-democratisch hart en een ontzettend loyaal partijgenoot, op wie men altijd een beroep kan doen.

Het partijbestuur is Kees bijzonder dankbaar voor al het werk dat hij voor de Partij van de Arbeid heeft verricht. Daarom heeft Hans Spekman, voorziter van de PvdA, namens het landelijk bestuur en op voordracht van de afdeling, de zilveren speld van verdienste van de PvdA toegekend. Tijdens een feestelijk etentje werd Kees deze onderscheiding door de afdelingsvoorzitter, Rein Annema, opgespeld.

Kees - 40 jaar PvdA -3