Verslag van de vergadering van de Partij van de Arbeid op 4 december 2013