21 mei 2016

Ledenvergadering

Donderdag 26 mei, 20.00 uur ledenvergadering in Den Diek, Dijkstraat 30 te Lichtenvoorde.

De agenda ziet er als volgt uit:

1: OPENING DOOR DE VOORZITTER
2: MEDEDELINGEN
3: VERSLAG LEDENVERGADERING 7 MEI 2015
4: EVALUATIE JAARPLAN 2015
5: JAARREKENING 2015
A: Verslag kascommissie
B: Vaststelling jaarrekening 2015 / decharge penningmeester
C: Benoeming nieuwe kascommissieleden
6: WERKPLAN 2016
7: BEGROTING 2016
8: TOELICHTING OP HET AFGELOPEN POLITIEKE JAAR IN OOST GELRE
Door onze fractievoorzitter: Richard Klein Tank
9: BESTUURSAANGELEGENHEDEN
10: BENOEMING CONGRESAFGEVAARDIGDE / PLV. AFGEVAARDIGDE
11: NIEUWS VAN HET OMBUDSTEAM
12: RONDVRAAG
13: PAUZE
14: PvdA ACTUALITEITEN AFDELING EN LANDELIJK
15: SLUITING

Printbare versies van notulen 2015 en agenda 2016:
PvdA Ledenvergadering notulen 2015
Agenda ledenverg. 2016